Strona główna » Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Zapisy – D Y Ż U R

WA K A C Y J N Y ! ! !

Informujemy, że od dnia 14.08.- 31.08.2023 r. przedszkole po uzgodnieniu z Radą Rodziców jest zamknięte.

Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w dniach od 3.07 – 11.08.2023 r.

Na dyżur może uczęszczać wyłącznie dziecko, którego oboje rodzice pracują lub jest wychowywane przez samotnego i pracującego rodzica.

Aby zapisać dziecko na dyżur należy:

1. W dniach od 12.05.2023 do 31.05.2023 pobrać ze strony internetowej przedszkola „wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny”, wypełnić i zeskanować oraz przesłać na adres mailowy: mp43@edukacja.czestochowa.pl

Można też pobrać wniosek w formie papierowej i dostarczyć do przedszkola.

2. W dniu 31.05.2023r. będzie informacja o dzieciach zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są dokonać wpłat na wszystkie zadeklarowane dni (lipiec, sierpień), za wyżywienie w wysokości 10 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego. Wpłatę należy uiścić do 15.06.2023r.

Opłata za wyżywienie w lipcu to 210zł

Opłata za wyżywienie w sierpniu to 90zł

Brak wpłaty oznacza rezygnację z korzystania z opieki we wskazanym we wniosku terminie.