Dyrektor

Dorota Jarzębska


Nauczyciel prowadzący

Dorota Jarzębska

 • Wychowanie przedszkolne
 • Logopeda oświatowy
 • Oligofrenopedagog
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Izabela Paryż
 • Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
 • Oligofrenopedagog
 • Logopeda oświatowy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
 • Nauczanie języka angielskiego dzieci przedszkolnych i w klasie I – III
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczn

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Urszula Chrapońska

Pomoc Nauczyciela

Joanna Sołtysik

BIEDRONKI

Nauczyciel prowadzący

Renata Margas

 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagog
 • Rewalidacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
 • Kurs pedagogiczny Marii Montessori

 • Iwona Pilińska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Oligofrenopedagog

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Justyna Ligmanowska
Paulina Załogowska

Pomoc Nauczyciela

Beata Zawłocka

ŚWIETLIKI

Nauczyciel prowadzący

Magdalena Jasińska

 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studium przygotowania pedagogicznego
 • Oligofrenopedagog
 • Justyna Śmiłowska
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Autyzm, Zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwojowe

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Agata Szczepańczyk
Paulina Załogowska

Pomoc Nauczyciela

Dorota Jędrys

ŻABKI

Nauczyciel prowadzący

Alina Palacz

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 • Edyta Kubarska
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Rehabilitant
 • Surdopedagog
 • Oligofrenopedagog

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Anna Wróblewska

Paulina Załogowska

Pomoc Nauczyciela

Elżbieta Motyl

Zespół specjalistów


Olesia Ouchetto

 • Psycholog

Barbara Polak

 • Neurologopeda
 • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 • Pedagog specjalny
 • Oligofrenopedagog

Wioletta Socha

 • Muzykoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Pedagog specjalny
 • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Katarzyna Pala

 • Licencjonowany Fizjoterapeuta
 • Pedagog – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Oligofrenopedagog

Nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny


Agata Szczepańczyk

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną
 • Oligofrenopedagog

Anna Wróblewska

 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Oligofrenopedagog
 • Surdopedagog

Justyna Ligmanowska

 • Pedagog wspierający
 • Oligofrenopedagog
 • Całościowe zaburzenia Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Urszula Chrapońska

 • Pedagog wspierający
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
 • Oligofrenopedagog

Paulina Załogowska

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną