Dyrektor

Dorota Jarzębska


Nauczyciel prowadzący

Magdalena Majewska
Edyta Kubarska

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Anna Wróblewska
Paulina ZałogowskaBIEDRONKI

Nauczyciel prowadzący

Izabela Paryż
Agnieszka Leszczyńska

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Urszula Chrapońska
Paulina Załogowska

ŚWIETLIKI

Nauczyciel prowadzący

Renata Margas
Iwona Pilińska

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Justyna Ligmanowska
Paulina Załogowska

ŻABKI

Nauczyciel prowadzący

Dorota Jarzębska
Agata Szczepańczyk

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Agnieszka Wróbel
Paulina Załogowska

Zespół specjalistów


Marta Dudzińska

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Psychoterapeuta systemowy
 • Trener umiejętności społecznych TUS
 • Terapia Simontona
 • Racjonalna Terapia Zachowań
 • Pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej
 • Pracuje metodą terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży
 • Pracuje metodą zachowań werbalnych z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP, z dziećmi ze spektrum autyzmu

Barbara Polak

 • Neurologopeda
 • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 • Pedagog specjalny
 • Terapeuta ręki
 • Certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON
 • Oligofrenopedagog
 • Pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej: integracji odruchów ustno – twarzowych, wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej
 • Trener umiejętności społecznych TUS
 • Certyfikowany terapeuta – INPP-integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii
 • Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania
 • Pracuje metodą zachowań werbalnych z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP, z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi z opóźnieniem mowy

Wioletta Socha

 • Muzykoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Pedagog specjalny
 • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 • Terapeuta ręki
 • Certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON
 • Pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej:  integracji odruchów wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej
 • Trener umiejętności społecznych TUS
 • Certyfikowany terapeuta – INPP- integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania
 • Pracuje metodą zachowań werbalnych z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP, z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pracuje metodą terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Pala

 • Licencjonowany Fizjoterapeuta
 • Pedagog – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta ręki
 • Pracuje metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Stymulacja sensoryczna wg założeń Carla Delacanto
 • Trener umiejętności społecznych TUS

Nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny


Agnieszka Wróbel

 • Wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikat MAKATON
 • Tyflopedagog

Anna Wróblewska

 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Oligofrenopedagog
 • Surdopedagog

Justyna Ligmanowska

 • Pedagog wspierajacy
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikat MAKATON
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia ręki
 • Integracja bilateralna
 • Całościowe zaburzenia Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Urszula Chrapońska

 • Pedagog wspierający
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikat MAKATON
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia ręki

Paulina Załogowska

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Sensoplastyka®