Dyrektor

Dorota Jarzębska


Nauczyciel prowadzący

Magdalena Majewska
Edyta Kubarska

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Anna Wróblewska
Paulina Załogowska

Pomoc nauczyciela

Beata Zawłocka

Obsługa

Joanna Krukowska

BIEDRONKI

Nauczyciel prowadzący

Izabela Paryż
Agnieszka Leszczyńska

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Urszula Chrapońska
Paulina Załogowska

Pomoc nauczyciela

Agnieszka Bala

Obsługa 

Bernadetta Wojtyla

ŚWIETLIKI

Nauczyciel prowadzący

Renata Margas
Iwona Pilińska

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Justyna Ligmanowska
Paulina Załogowska

Pomoc nauczyciela

Elżbieta Motyl

Obsługa 

Ewelina Lipa

ŻABKI

Nauczyciel prowadzący

Dorota Jarzębska
Agata Szczepańczyk

Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny

Agnieszka Wróbel
Paulina Załogowska

Pomoc nauczyciela

Dorota Jędras

Obsługa 

Joanna Sołtysik

Zespół specjalistów


Marta Dudzińska

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Psychoterapeuta systemowy
 • Terapia Simontona
 • Racjonalna Terapia Zachowań
 • Pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej
 • Pracuje metodą terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży.

Barbara Polak

 • Neurologopeda
 • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 • Pedagog specjalny
 • Terapeuta ręki
 • Certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON
 • Oligofrenopedagog
 • Pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej: integracji odruchów ustno – twarzowych, wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej
 • Trener umiejętności społecznych TUS
 • Certyfikowany terapeuta – INPP-integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii
 • Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania
 • Pracuje metodą zachowań werbalnych z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP, z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi z opóźnieniem mowy

Wioletta Socha

 • Muzykoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Pedagog specjalny
 • Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej
 • Terapeuta ręki
 • Certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON
 • Pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej:  integracji odruchów wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej
 • Trener umiejętności społecznych TUS
 • Certyfikowany terapeuta – INPP- integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania

Katarzyna Pala

 • Licencjonowany Fizjoterapeuta
 • Pedagog – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta ręki
 • Pracuje metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Stymulacja sensoryczna wg założeń Carla Delacanto

Nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny


Agnieszka Wróbel

 • Wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikat MAKATON
 • Tyflopedagog

Anna Wróblewska

 • Surdopedagog

Justyna Ligmanowska

 • Pedagog wspierajacy
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikat MAKATON
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia ręki
 • Integracja bilateralna
 • Całościowe zaburzenia Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Urszula Chrapońska

 • Pedagog wspierający
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikat MAKATON
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia ręki

Paulina Załogowska

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Sensoplastyka


PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Intendent:
Anna Wójcik
Referent:
Aleksandra Kubiak

DOZORCA

Krzysztof Kukla

PRACOWNICY KUCHNI

Kucharka:
Renata Włodarczyk
Pomoc kucharki:  
Małgorzata Okaj, Anna Zawalska