Strona główna » Współpraca

Współpraca

Nasze przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi, społecznymi, stowarzyszeniami. Współpracujemy z :

 • Młodzieżowym Domem Kultury w Częstochowie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
 • Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji w Częstochowie
 • Komendą Miejską Policji w Częstochowie
 • Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie
 • Spółdzielnią Mieszkaniową „Północ” w Częstochowie
 • Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 • Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie,
 • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie,
 • Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu
 • Polskim Związkiem Niewidomych okręg Śląski Delegatura w Częstochowie,
 • Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Częstochowie,
 • Polskim Komitetem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP,
 • Szkołą Podstawową nr 48 w Częstochowie,
 • Zespołem Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie
 • Zespołem Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
 • Szkołą Podstawową nr 2 w Częstochowie,
 • Szkołą Podstawową nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie,
 • Przedszkolem Integracyjnym nr 35 w Częstochowie,
 • Akademią im. Jana Długosza w Częstochowa
 • Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie


Socrates

Możemy pochwalić się również współpracą międzynarodową w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach wymiany międzynarodowej nasza placówka zakończyła projekt Comenius I. W latach 2004 –2007 realizowane były tematy: „Podróż mająca na celu poznanie obywateli Europy i szerszego świata wokół nas”. Liczne konferencje, wyjazdy do krajów partnerskich (Włochy, Łotwa, Wielka Brytania) oraz wizyty zagranicznych gości w placówce dostarczyło wiele spostrzeżeń wzbogacających warsztat pracy nauczycieli. Produkty końcowe projektu to między innymi: słowniki obrazkowe, ilustracje bajek, plakaty, spektakle teatralne przedstawiające legendy narodowe, nagrania DVD z tańcami i piosenkami danego kraju.