Strona główna » Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

6:30 – 8:30Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym, dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
 
8:30 – 9:00Śniadanie
Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
 
9:00 – 11:30Zajęcia edukacyjno wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.
 
11:30 – 12:00Obiad
Czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
 
12:30 – 13:30Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
 
13:30 – 14:00Podwieczorek
Czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 
14:00 – 17:00Zabawy integracyjne
Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.