Strona główna » Innowacja grupa IV

Innowacja grupa IV

opracowana w oparciu o metodę dr Ireny Majchrzak

,,Dziecko w świecie pisma”

Autorzy innowacji:

Dorota Jarzębska, Agata Szczepańczyk, Agnieszka Wróbel

Częstochowa, 2020r.

Zabawa jest nauką – nauka zabawą.

Im więcej zabawy – tym więcej nauki”.

Glenn Doman

WSTĘP

Wiek przedszkolny to okres bardzo ważny w życiu każdego dziecka. Posiada ono ogromną chłonność umysłu , ciekawi je otaczająca rzeczywistość, odkrywanie nowych, nieznanych mu rzeczy. Dziecko spontanicznie uczy się wszystkiego co je otacza, jest istotą zdolną do obserwacji, dokonywania porównań, do budowania hipotez i weryfikowania ich. W naszej pracy pedagogicznej chcemy wykorzystać tę naturalną chęć poznawania świata oraz wrodzoną aktywność dzieci i umożliwić im swobodne, wolne od przymusu obcowanie z pismem. Poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy, w sposób przystępny i przyjemny chcemy wprowadzić dziecko w świat liter.

Praca metodą Ireny Majchrzak będzie ciekawym dla nas doświadczeniem oraz możliwością zaproponowania dzieciom interesującej formy zabawy, której efektem jest opanowanie umiejętności czytania w przyjaznej radosnej i bezstresowej atmosferze.

Treści innowacji będą prowadzone w ciągu dnia, w czasie pobytu dziecka w przedszkolu .

CEL INNOWACJI Zapewnienie dziecku lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji.

Temat: Inicjacja- zapoznanie dziecka z obrazem graficznym swojego imienia.