Strona główna » Warsztat „Bliżej – pełna łączność”

Warsztat „Bliżej – pełna łączność”

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w warsztacie „Bliżej”. „Bliżej – pełna łączność” to nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie kompetencje.


Więcej o warsztatach dowiedzieć się można na stronie internetowej:

https://tato.net/warsztaty/blizej-pelna-lacznosc

Warsztat poprowadzą trenerzy Fundacji Cyryla i Metodego TATO.NET.
Warsztat w całości finansowany będzie z budżetu miasta.

Na warsztat zapraszamy mężczyzn.

Termin warsztatu: sobota 11 maja od godziny 9.00 do 17.00. 
Miejsce: Urząd Miasta Częstochowy ul. Focha 19/21, sala błękitna I piętro.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.


Prosimy o zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2024 roku na adres: jweingricht@czestochowa.um.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy wpisać: imię i nazwisko, telefon oraz adres mailowy do kontaktu.

Klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13. Kontakt poprzez adres e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@czestochowa.um.gov.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO), w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.