Strona główna » „Szkoła Patriotów/ Przedszkole Patriotów”- projekt zorganizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty

„Szkoła Patriotów/ Przedszkole Patriotów”- projekt zorganizowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Nasze Przedszkole od maja 2023 r. brało udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym „Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów”, organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

CELE PROJEKTU:

 • przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
 • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką
  o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń
  z historii Polski,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
  o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
 • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Dzieci z naszego przedszkola podjęły opiekę nad jedną z częstochowskich mogił, znajdującą się na Cmentarzu Kule. Wybrany grób należy do Jana Lange – aktora, chórzysty, dyrektora teatru, przedstawiciela polskiej elity intelektualnej, tragicznie zmarłego w 1940 r.

JAN LANGE – krótka nota biograficzna

LANGE Jan (ok. 1890 – 1940 Częstochowa), aktor, dyrektor teatru. W 1908-09 był chórzystą w Teatrze Polskim w Po­znaniu, a od 1909 do 1920 występował tam jako aktor; był tu też przez kilka lat sekretarzem teatru. Grał w repertuarze dramatycznym i operetkowym, m.in. Lubomira („Pan Geldhab”), Stacha („Maciek Samson”), Kazimierza („Czartowska ława”), Fonsia („Wesele Fonsia”), Kaspra („Wesele”), Kaprala („Dziady”), Grenicheaux („Dzwony kornewilskie”), Ferdynanda („Nitouche”).

W 1913 z częścią zespołu poznańskiego wyjechał na występy do Berlina. Później występował w Środzie, Gostyniu i Wrześni. W sezonie 1922/23 i 1923/24 był dyrektorem Teatru Miejskiego w Grudziądzu; organizował wyjazdy tegoż zespołu na prowincję, m.in. do Łasina, Wąbrzeź­na, Chojnic, Gdyni, Pucka, Wejherowa, Kościerzyny, Starogardu. W okresie późniejszym występował m.in. w Teatrze „Rewia” w Poznaniu, a także w różnych zespołach objazdowych.

W końcu 1939 r. został wysiedlony przez Niemców do Częstochowy. Aresztowany
w nocy z 3 na 4 kwietnia 1940, został rozstrzelany 29 kwietnia w zbiorowej egzekucji
w Olsztynie k. Częstochowy. W 1946, po ekshumacji, został pochowany wraz z innymi rozstrzelanymi w kw.50, rząd V na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Źródło:

 • J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 167.
 • S. Papee: Dziesięć lat teatru w Polsce Zachodniej, Poznań 1930 s. 30-31; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 384, 388, 391, 395, 397, 400, 403, 405, 408; Scena pol. 1922 z. 11/12; Maciejewska: Teatr w Poznaniu; Dokumenty, wycinki, recenzje i zdjęcia dotyczące dyrekcji L. w Grudziądzu oraz jego pobytu w t. pozn. IS PAN.
 • Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Więcej informacji o Janie Lange i okolicznościach jego śmierci znajdziecie tutaj:

http://www.archiwum.olsztyn-jurajski.pl/aktualnosci/3220#

http://encyklopediateatru.pl/osoby/45642/jan-lange#

http://pl.wikipedia.org/wiki/Egzekucje_pod_Olsztynem_i_Apolonk%C4%85_(1940)

Grupa „Świetliki”, a wcześniej znana jako „Pszczółki”, kontynuuje podjęte w maju 2023 r. działania. Systematycznie odwiedza Cmentarz Kule i dba o utrzymanie porządku
i estetykę wybranego grobu. Składa wieńce, zostawia bukiety świeżych kwiatów oraz palące się znicze – symbole naszej pamięci.

O naszej inicjatywie zostały poinformowane wszystkie nam bliskie osoby – rodzice, dziadkowie, sąsiedzi. Codziennie wspierają nas w naszych patriotycznych działaniach za co serdecznie im dziękujemy!

Zapraszamy do naszej galerii w zakładce „Szkoła Patriotów/ Przedszkole Patriotów” w której znajdują się zdjęcia wykonywane podczas realizacji projektu.