Strona główna » Spotkanie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Spotkanie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25- 29 września 2023r.

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie,

odbędą się spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,

który dokona opracowania Programów, IPET-ów, WOPFU na nowy rok szkolny,

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy Rodziców na spotkania zespołu w godzinach 8.00- 15.00.