Strona główna » Spotkanie rodziców z zespołem nauczycieli i specjalistów

Spotkanie rodziców z zespołem nauczycieli i specjalistów

Zapraszamy rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, które odbędzie się dnia 07.02.2023 -10.02.2023 (wtorek – piątek), w godzinach od 8.00 – 14.00.

Celem spotkania będzie omówienie wyników Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, na drugi semestr roku szkolnego 2022/2023.

Zapraszamy do gabinetu terapii.