Strona główna » Spotkanie rodziców z zespołem nauczycieli i specjalistów

Spotkanie rodziców z zespołem nauczycieli i specjalistów

Zapraszamy rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, które odbędzie się dnia 4.10.2022 (wtorek), w godzinach od 8.00 – 15.00.

Celem spotkania będzie omówienie wyników

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia,

Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego

oraz Programu Pracy Indywidualnej z dzieckiem na rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy do gabinetu terapii.