godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:30 Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym, dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
 
8:30 - 9:00 Śniadanie
Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
 
9:00 - 11:30 Zajęcia edukacyjno wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.
 
11:30 - 12:00 Obiad
Czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
 
12:30 - 13:30 Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
 
13:30 - 14:00 Podwieczorek
Czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 
14:00 - 17:00 Zabawy integracyjne
Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.
 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!