godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP
                                                                 
Autorzy:Agnieszka Srokosz, Aleksandra Pacud, Edyta Kubarska

                                                                                  PRZEDSIĘWZIĘCIE
                                                   „MULTIMEDIALNY ŚWIAT ZABAWY I EDUKACJI”

WSTĘP:
 
Jednym z zadań współczesnej oświaty jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 
Założenia przedsięwzięcia  uwzględniają fakt, iż obecnie wiele dzieci żyje w otoczeniu mediów, które stwarzają możliwości uczenia, nawet bardzo małych dzieci, nowych form kreatywności, komunikacji i umiejętności współpracy, kluczowych przy podejmowaniu nauki i pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Zajęcia  edukacyjne zawarte w niniejszym  przedsięwzięciu pokazują, iż nowoczesne technologie urozmaicają nauczanie dzieci, a ich zastosowanie może być szczególnie efektywne w przypadku dzieci defaworyzowanych. Podane przykłady obrazują różne sposoby wpływu technologii multimedialnych  na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pokazują, że  otwierają się  nowe możliwości nauczania dzieci oraz wspierania ich  rozwoju
 i potencjału.
Chcąc przybliżyć dzieciom w wieku przedszkolnym świat komputerów, tabletów i tablic multimedialnych, tak by zobaczyły one jak wykorzystać je w pracy, zabawie, nauce oraz jak niezbędne są one dla osób słabo mówiących i niemówiących napisałyśmy projekt edukacyjny „ Multimedialny świat zabawy i edukacji”.
 
Cele główne:
 - zainteresowanie dzieci możliwościami i zastosowaniem urządzeń multimedialnych w zabawie i życiu codziennym
- poznanie podstawowych zasad pracy z komputerem, tabletem,
- wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z multimedialną wersją podręcznika „Plac zabaw”
- tworzenie rysunków za pomocą edytora grafiki
- zapoznanie z programami edukacyjnymi: :Przyjaciele z krainy wiedzy”, „Porusz umysł,
„ Klik uczy czytać”
- zapoznanie dzieci słabo mówiących i niemówiących  z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej „Mówik”
- podejmowanie działań twórczych, rozwijanie zainteresowań
 
Cele szczegółowe:
Dziecko
- zna możliwości i zastosowanie urządzeń multimedialnych w zabawie i życiu codziennym
- zna zasady pracy z komputerem i tabletem
- wie jak używać tablicy multimedialnej
- potrafi tworzyć rysunki i malowanki za pomocą edytora grafiki
- zna opcję drukowania
- zna wybrane programy edukacyjne dla dzieci
 
DATA ROZPOCZĘCIA – 01.09.2018 R.
DATA ZAKOŃCZENIA – 30.05.2019 R.
 
ZAŁOŻENIA I ŹRÓDŁA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
            Realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegała w okresie od września 2018 do maja 2019. Głównym jego założeniem jest  przybliżenie dzieciom  w wieku przedszkolnym świat komputerów, tabletów i tablic multimedialnych i pokazanie że w/w urządzenia nie służą tylko do zabawy ale mogą być wykorzystywane również do nauki.
W oparciu o własne doświadczenia w zakresie korzystania z gotowych programów edukacyjnych dla dzieci w wieku  przedszkolnym polecamy:
 
„Porusz umysł”
To program edukacyjny zawierający elementy ćwiczeń wg metody Paula Dennisona. Wspomaga procesy poznawcze głownie uwagę, koncentrację i pamięć.
„Klik uczy czytać”
To multimedialny elementarz do nauki liter , który rozmawia z dzieckiem, cieszy się z jego postępów w nauce, reaguje na błędy, chwali, zachęca do zabawy, podpowiada, powtarza po kilka razy jedno ćwiczenie
„Przyjaciele z Krainy wiedzy”
To seria edukacyjna, która zawiera wiele ciekawych ćwiczeń , które dadzą przedszkolakom wiedzę o otaczającym ich świecie, rozbudzą wyobraźnię, spostrzegawczość oraz rozwiną  umiejętność logicznego myślenia.
 
METODY:
  1. Poszukujące, aktywne
- zajęcia praktyczne
- ćwiczenia indywidualne
- zabawa
2. Podające:
- pokaz
- obserwacja
- praca według instrukcji nauczyciela
 
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w grupie dzieci 5 – 6 letnich. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu a dla dzieci słabo mówiących lub niemówiących – wg potrzeb.
Praca grupowa, zespołowa i indywidualna.
 
Ewaluacja przedsięwzięcia
  • Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i nabytych w trakcie zajęć umiejętności.
  • Poczucie dobrze wykonanej pracy,a także zaangażowanie dzieci daje nauczycielowi obraz efektówwspólnej pracy
  • Uśmiechy, zauroczenie, zaciekawienie, jakie będzie można zobaczyć w twarzach „ małych informatyków” będą najlepszą ewaluacją
  • Będą to także prace dzieci wykonane przy pomocy komputera.
 
            
  
  
 
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!