godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli placówki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie:

  • oligofrenopedagogiki
  • tyflopedagogiki
  • psychologii
  • muzykoterapii
  • logopedii
  • surdopedagogiki
  • rehabilitacji
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!