godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

 

Programy własne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli placówki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia realizowane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Ramowy rozkład dnia
 

 
 
 

Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, taniec
 

 

Zespół teatralny "Smyki"

Na terenie naszego przedszkola działa założony przez nauczycieli zespół teatralny "Smyki". Dzieci z tego zespołu mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności poprzez udział w konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Cz-wie i Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej. Do zespołu tego należą zarówno dzieci w normie, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które dzięki swoim kolegom mogą w pełni uczestniczyć w uroczystościach rozwijając swoje zdolności. Zdobyte nagrody i wyróżnienia są doskonałą promocją naszej placówki w szerszym środowisku, a dla dzieci motywacją do dalszej efektywnej pracy związanej z rozwijaniem zainteresowań artystycznych.

Zespół wokalny "Dobroć"

W ramach arteterapii - (terapii przez sztukę) powstał w naszym przedszkolu w 2000 r. zespół wokalno-taneczny "Dobroć".
Zespół tworzą zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym założeniem naszego zespołu jest odnajdywanie i rozwijanie talentów tkwiących w dzieciach, promowanie ich w bliższym i dalszym środowisku, przełamywanie barier oraz czerpanie radości z odniesionych sukcesów.
Zespół "Dobroć" prezentował się wielokrotnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie, w Filharmonii Częstochowskiej, w Klubie "Politechnik" zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Specyfiką zespołu są cykliczne występy artystyczne dla pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej przy ul. Ogrodowej i Kontkiewicza.
Wspólna zabawa, muzykowanie i taniec pomaga w przezwyciężaniu własnych ograniczeń i słabości, daje radość samym dzieciom i ich rodzicom.

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!