godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

 

Programy własne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli placówki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia realizowane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Ramowy rozkład dnia
 

 
 
 

Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, taniec
 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!