BIP godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP

         

 

NABÓR

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego  nr 43 w Częstochowie.
  
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.
(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenie              z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych rozporządzenie z 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola).
 
 
        1.Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w regulaminie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43                          w Częstochowie
        2.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych
        3.Liczebność grup jest ograniczona , gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań
        4.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez              
          usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
 
Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola                                                    Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009                             
( w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych , rozporządzenie z 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 
       1.Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów.
           a) orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu                                integracyjnym
           b) wniosku- zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
       2.Rekrutacje na dany rok szkolny rozpoczynamy 4 stycznia 2016 r. , dokumenty przyjmujemy                        do 30 marca 2016r. lub dłużej w przypadku posiadania wolnych miejsc, 17 kwietnia ogłasza się                       listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
        3.Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się              rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości            dziecka.
        4.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
        5.W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące)                 po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
        6.Możemy odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami , upośledzeniem umysłowym w stopniu             umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
        7.Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
        8.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez  
           usprawiedliwienia,traktujemy to jako rezygnację.
 
 
 
                                            
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!