godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

         

 

NABÓRDYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2019

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej
w terminie od 6 do 31 maja 2019 r.

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja)

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko.
Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 21 czerwca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.  
 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 4 marca 2019 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 11 marca do 25 marca 2019 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 11.03.2019).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 17 czerwca do 21 czerwca 2019 r.

Ponadto informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

1. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II", ul. Matejki 67/69;

2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;

3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,     ul. Sieroszewskiego 16;

4. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki”, ul. Krakowska 1;

5. Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 6/14.


Do pobrania:

 
 
 
 
Regulamin przyjęć dzieci z niepełnosprawnością do Przedszkola Integracyjnego  nr 43 w Częstochowie.
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.
(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenie z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych rozporządzenie z 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola).
 
 
1.Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w regulaminie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
2.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych
3.Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań
4.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
 
Regulamin przyjęć dzieci z niepełnosprawnością do Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009 
( w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych , rozporządzenie z 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 
1.Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów.
a) orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym
b) wniosku- zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
2.Rekrutacje na dany rok szkolny rozpoczynamy 2 stycznia 2019 r., dokumenty przyjmujemy do 30 marca 2019r. lub dłużej w przypadku posiadania wolnych miejsc, 17 kwietnia ogłasza się listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
3.Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości dziecka.
4.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
5.W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące) po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
6.Możemy odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami , upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do naszego przedszkola
 
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul.B.Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel.034 362 30 33
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!