BIP godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP

         

 

NABÓR

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola Integracyjnego  nr 43 w Częstochowie.
  
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009r.
(w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenie              z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych rozporządzenie z 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola).
 
 
        1.Kryteria przyjęć dzieci zawarte są w regulaminie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43                          w Częstochowie
        2.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych
        3.Liczebność grup jest ograniczona , gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań
        4.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez              
          usprawiedliwienia, traktujemy to jako rezygnację.
 
Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Przedszkola                                                    Integracyjnego nr 43 w Częstochowie
Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.02.2009                             
( w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych oraz rozporządzenia z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków kształcenia , wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych , rozporządzenie z 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola)
 
       1.Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów.
           a) orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu                                integracyjnym
           b) wniosku- zgłoszenia dziecka na odpowiednim formularzu
       2.Rekrutacje na dany rok szkolny rozpoczynamy 2 stycznia 2017 r. , dokumenty przyjmujemy                        do 30 marca 2017r. lub dłużej w przypadku posiadania wolnych miejsc, 17 kwietnia ogłasza się                       listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny.
        3.Po rozmowie kwalifikacyjnej i przeglądzie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach proponuje się              rodzicom wizytę z dzieckiem w gabinecie terapii w przedszkolu w celu obserwacji i diagnozy możliwości            dziecka.
        4.Dzieci kwalifikuje się do grup w zależności od stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
        5.W szczególnych przypadkach możemy przyjąć dzieci z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące)                 po czym podjąć decyzję o przyjęciu na cały rok.
        6.Możemy odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami , upośledzeniem umysłowym w stopniu             umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne.
        7.Liczebność grup jest ograniczona, gdyż proces integracji wymaga indywidualizacji oddziaływań.
        8.Jeśli we wrześniu dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres dwóch tygodni bez  
           usprawiedliwienia,traktujemy to jako rezygnację.
 
 
 
                                            
 
 
 
ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
         Informujemy , że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach.
 
I ETAP
 
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola w terminie od 17.02 do 2.03.2016 potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 
II ETAP
 
            Rekrutacja dla nowych kandydatów ( nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola /oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 09.03.2016 do 25.03.2016r. Pozostałe terminy ,kryteria i zasady zostały podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl
 
         W trakcie trwania rekrutacji żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzu.
 
 
 
Zapraszamy do naszego przedszkola
 
 
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43
ul.B.Czecha 17
42-200 Częstochowa
tel.034 362 30 33
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!