godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

    

       Dyrektor Dorota Jarzębska

 

I grupa - Pszczółki
Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog
Agata Szczepańczyk
Pedagog wspierający, tyflopedagog
Agnieszka Wróbel
Nauczyciel prowadzący
Dorota Jarzębska
Pomoc Dorota Jędras
Obsługa Paulina Jarząbek

 

 

 

 

II grupa – Biedronki
Nauczyciel prowadzący,  oligofrenopedagog
Izabela Paryż
Pedagog wspierający:
Urszula Chrapońska
Nauczyciel prowadzący,  oligofrenopedagog
Agnieszka Leszczyńska
Pomoc nauczyciela:
Elżbieta Motyl
 
Obsługa:  Kamila Winnicka

                                                  
                                                        
III grupa – Świetliki

Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog:                    
Iwona Pilińska
Pedagog wspierający
Justyna Ligmanowska
Pedagog wspierający                        Anna Wróblewska                  
          
Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog:
Renata Margas
Pomoc nauczyciela:
Anna Pasieka
Obsługa:
Beata Zawłocka                                                                                                         

                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

   

IV grupa – Żabki

Nauczyciel prowadzący:
Magdalena Majewska
Pedagog wspierający:
Agnieszka Srokosz
Nauczyciel prowadzący :
Aleksandra Pacud
Pomoc nauczyciela:
Agnieszka Bala
Obsługa:

Bernadetta Wojtyla

 

 

 

 

Zespół specjalistów

Marta Dudzińska - psycholog, pedagog, psychoterapeuta systemowy, Terapia Simontona, Racjonalna Terapia Zachowań
Barbara Polak -Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapia ręki, certyfikat MAKATON, oligofrenopedagog, terapeuta taktylny,terapeuta odruchów wg Masgutowej, certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii, Trening umiejętności społecznych (TUS) 
Wioletta Socha -Muzykoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapia ręki, terapeuta taktylny, terapeuta odruchów wg Masgutowej,certyfikat MAKATON, Trening umiejętności społecznych (TUS) 
Edyta Kubarska -Rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapia ręki, certyfikat MAKATONTrening umiejętności społecznych (TUS)                                                 
Agnieszka Wróbel
wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,  oligofrenopedagog, certyfikat MAKATON, Tyflopedagog                                                                                                                                                                       Anna Wróblewska -Surdopedagog
Justyna Ligmanowska - pedagog wspierajacy, oligofrenopedagog, certyfikat MAKATON , Trening umiejętności społecznych (TUS), terapia ręki, integracja bilateralna, całościowe zaburzenia Autyzm, zespół Aspergera, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Agnieszka Srokosz - oligofrenopedagog, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, certyfikat MAKATON, Trening umiejętności społecznych (TUS), studia w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji) osób ze spektrum autyzmu
Urszula Chrapońska- pedagogika wczesnoszkolna , wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, oligofrenopedagog, certyfikat MAKATON , Trening umiejętności społecznych (TUS),
Agata Szczepańczyk -
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, certyfikat MAKATON, Trening umiejętności społecznych (TUS), studia w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji) osób ze spektrum autyzmu, terapia ręki,

Wszystkie nauczycielki cały czas doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe.Ostatnio wzbogaciły swój swój warsztat pracy o techniki komunikacji alternatywnej MAKATON i są specjalistkami terapii ręki.

Ofertę pomocy dydaktycznych wzbogaciłyśmy o komunikatory "MÓWIK" do wspierania dzieci z zaburzeniami mowy.

 

                                                                                 

        

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele przedszkola

Pracownicy administracji:

Intendent: Anna Wójcik

Pracownicy kuchni:

Kucharka: Renata Włodarczyk
Pomoc kucharki: 
Małgorzata Okaj, Anna Zawalska

 

                                                         

 

Dozorca:


Krzysztof Kukla

 

                                                                                                          

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!