godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

                                                                        

 

       Dyrektor Brygida Bieda

 

I grupa - Pszczółki

Nauczyciel prowadzący i oligofrenopedagog                       Agata Szczepańczyk                                                                Pedagog specjalny ,dogoterapeuta                                          Anna Bulica                                                                           Nauczyciel prowadzący                                                          Brygida Bieda                                                                  Pomoc nauczyciela                                                            Dorota Jędras                                                                    Obsługa Anna Zawalska

 

 

 

 

                                II grupa – Biedronki

                        Nauczyciel prowadzący i oligofrenopedagog
Izabela Paryż
Pedagog specjalny:
Urszula Chrapońska
Nauczyciel porwadzący i oligofrenopedagog
Agnieszka Leszczyńska
Pomoc nauczyciela:
Elżbieta Motyl
Obsługa: 
Kamila Winnicka

III grupa – Świetliki

Nauczyciel prowadzący i oligofrenopedagog:
Iwona Pilińska
Pedagog specjalny:
Justyna Ligmanowska
Nauczyciel prowadzący i oligofrenopedagog:
Renata Margas
Pomoc nauczyciela:
Anna Pasieka
Obsługa:
MałgorzataOkaj                                                                                                          

                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

   

IV grupa – Żabki

Nauczyciel prowadzący i oligofrenopedagog:
Anna Wróblewska
Pedagog specjalny:
Agnieszka Srokosz
Nauczyciel prowadzący i tyflopedagog:
Agnieszka Wróbel
Pomoc nauczyciela:
Aleksandra Pacud
Obsługa:

Bernadetta Wojtyla

 

 

 

 

Zespół specjalistów

Urszula Jagieła - specjalista psychologii dziecięcej , terapeuta behawioralny
Barbara Polak -Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapia ręki, certyfikat MAKATON, oligofrenopedagog, terapeuta taktylny,terapeuta odruchów wg Masgutowej, certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii
Wioletta Socha -Muzykoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapia ręki, terapeuta taktylny, terapeuta odruchów wg Masgutowej,certyfikat MAKATON
Edyta Kubarska -Rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagog, surdopedagog,terapia ręki, certyfikat MAKATON
Agnieszka Wróbel -Tyflopedagog                                                                                                                                                                                                       Anna Wróblewska -Surdopedagog

Wszystkie nauczycielki cały czas doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe.Ostatnio wzbogaciły swój swój warsztat pracy o techniki komunikacji alternatywnej MAKATON i są specjalistkami terapii ręki.

Ofertę pomocy dydaktycznych wzbogaciłyśmy o komunikatory "MÓWIK" do wspierania dzieci z zaburzeniami mowy.

 

                                                                                 

        

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele przedszkola

Pracownicy administracji:

Intendent: Elżbieta Rajczykowska

Pracownicy kuchni:

Kucharka: Anna Wójcik
Pomoc kucharki: Agnieszka Bala,
Renata Włodarczyk

 

                                                         

 

Dozorca:


Krzysztof Kukla

 

                                                                                                          

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!