godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

    

       Dyrektor Dorota Jarzębska

 

I grupa - Pszczółki
Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog
Agata Szczepańczyk
Pedagog wspierający, tyflopedagog
Agnieszka Wróbel
Nauczyciel prowadzący
Dorota Jarzębska
Pomoc Dorota Jędras
Obsługa Ewelina Lipa

 

 

 

 

II grupa – Biedronki
Nauczyciel prowadzący,  oligofrenopedagog
Izabela Paryż
Pedagog wspierający:
Urszula Chrapońska
Nauczyciel prowadzący,  oligofrenopedagog
Agnieszka Leszczyńska
Pomoc nauczyciela:
Elżbieta Motyl
 
Obsługa:  Kamila Winnicka

                                                  
                                                        
III grupa – Świetliki

Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog:                    
Iwona Pilińska
Pedagog wspierający
Justyna Ligmanowska
Pedagog wspierający                        Anna Wróblewska                  
          
Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog:
Renata Margas
Pomoc nauczyciela:
Anna Pasieka
Obsługa:
Beata Zawłocka                                                                                                         

                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

   

IV grupa – Żabki

Nauczyciel prowadzący:
Magdalena Majewska
Pedagog wspierający:
Agnieszka Srokosz
Nauczyciel prowadzący :
Edyta Kubarska
Pomoc nauczyciela:
Agnieszka Bala
Obsługa:

Bernadetta Wojtyla

 

 

 

 

Zespół specjalistów

Marta Dudzińska - psycholog, pedagog, psychoterapeuta systemowy, Terapia Simontona, Racjonalna Terapia Zachowań,pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej integracji odruchów  dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej

Barbara Polak -Neurologopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON, oligofrenopedagog, pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej: integracji odruchów ustno – twarzowych, wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej, trener umiejętności społecznych TUS,certyfikowany terapeuta - INPP-integracja odruchów wg Sally Goddard, certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii,
Wioletta Socha -Muzykoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog specjalny,certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki,  certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON, pracuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej:  integracji odruchów wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej, trener umiejętności społecznych TUS, certyfikowany terapeuta - INPP- integracja odruchów wg Sally Goddard

Katarzyna Chrzęstek  -
Rehabilitant ruchowy,
                                         
Agnieszka Wróbel
wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,  oligofrenopedagog, certyfikat MAKATON, Tyflopedagog                                                                                                                                                                       Anna Wróblewska -Surdopedagog
Justyna Ligmanowska - pedagog wspierajacy, oligofrenopedagog, certyfikat MAKATON , Trening umiejętności społecznych (TUS), terapia ręki, integracja bilateralna, całościowe zaburzenia Autyzm, zespół Aspergera, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Agnieszka Srokosz - oligofrenopedagog, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, certyfikat MAKATON, Trening umiejętności społecznych (TUS), studia w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji) osób ze spektrum autyzmu
Urszula Chrapońska- pedagogika wczesnoszkolna , wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, oligofrenopedagog, certyfikat MAKATON , Trening umiejętności społecznych (TUS),
Agata Szczepańczyk -
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, certyfikat MAKATON, Trening umiejętności społecznych (TUS), studia w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji) osób ze spektrum autyzmu, terapia ręki,

Wszystkie nauczycielki cały czas doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe.Ostatnio wzbogaciły swój swój warsztat pracy o techniki komunikacji alternatywnej MAKATON i są specjalistkami terapii ręki.

Ofertę pomocy dydaktycznych wzbogaciłyśmy o komunikatory "MÓWIK" do wspierania dzieci z zaburzeniami mowy.

 

                                                                                 

        

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele przedszkola

Pracownicy administracji:

Intendent: Anna Wójcik

Pracownicy kuchni:

Kucharka: Renata Włodarczyk
Pomoc kucharki: 
Małgorzata Okaj, Anna Zawalska

 

                                                         

 

Dozorca:


Krzysztof Kukla

 

                                                                                                          

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!