godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

  Autor: Renata Margas

                          Innowacja pedagogiczna "Różowa wieża"

              Pedagogika Marii Montessori pomaga zrozumieć świat.

 

          Ponadczasowa i uniwersalna wartość pedagogiki Marii Montessori w sposób szczególny objawia inteligencję dziecka, społeczne zachowania, przyjacielskie nastawienie oraz jego spokój wewnętrzny. To przekłada się na prawidłowe i skuteczne przygotowanie dzieci do nauki w szkole i sprawniejsze wykonywanie codziennych czynności praktycznych oraz samoobsługowych.                                                                                                            W bieżącym roku szkolnym dzieci w gr.III będą realizować za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną.Korzystać z niej będą zarówno dzieci w normie rozwojowej jak i dzieci z niepełnosprawnościami.

        Jej celem jest włączenie do zajęć edykacyjnych elementów pedagogiki Marii Montessori, która to każde dziecko traktuje podmiotowo i bardzo indywidualnie.Ważną częścią tej metody jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych, który inspiruje dzieci do twórczego działania. Jest on podzielony na praktyczny, sensoryczny, językowy, matematyczny i kosmiczny. Cechuje go prostota , a jednocześnie przemyślana konstrukcja.Każda pomoc zbudowana jest według  zasady stopniowania trudności, umożliwia dziecku samodzielne działanie i samokontrolę. Określony materiał edukacyjny występuje w jednym egzemplarzu, co stwarza okazję do rozwijania tak potrzebnej w naszych czasach umiejętności czekania i cierpliwości. To dobra lekcja do formowania charakteru.

           W każdym tygodniu dzieci poznają nową pomoc dydaktyczną z Materiału Montessoriańskiego oraz pracują na dotychczas poznanym.

Wrzesień

Dzieci wykonują ćwiczenia praktycznego dnia.

Uczą się chodzić po elipsie w celu utrzymania równowagi oraz nosić pustą tacę , tacę z pustymi kubkami, a następnie wypełnionymi częściowo wodą.

Nabywają też umiejętności rozwijania i zwijania dywanika oraz rozkładania i składania podkładki, które służą jako podłoże do rozmieszczania pomocy dydaktycznych i wyznaczają dziecku pole do pracy.

W tym miesiącu dzieci uczą się też przelewać wodę z dzbanka do kubków oraz przesypywać materiał sypki z pojemnika do pojemnika łyżeczką. Te zadania ćwiczą cierpliwość, precyzję ruchów, a w przyszłości pomogą w prawidłowym trzymaniu narzędzia pisarskiego.

We wrześniu dzieci pracują również na ramkach z różnymi zapięciami takimi jak: guziki duże i małe, zatrzaski, rzepy, haftki itd. Te czynności pomogą im w sprawnym ubieraniu i rozbieraniu się.

                                                              

Październik:

Dzieci pracują w oparciu o materiał sensoryczny.

Układają „Brązowe schody” i „Różową wieżę”, a także „Walce” w 4 kolorach i „Cylindry” w
4 blokach.

Ćwiczenia te rowijają u nich koordynację wzrokowo – ruchową, precyzję ruchów, uczą przeliczania w zakresie 10 i rozumienia pojęć matematycznych takich jak: duży, mały, najmniejszy, największy, gruby, cienki. Kształtują też też umiejętność układania elementów w ciągu rosnącym i malejącym w poziomie i pionie. Rozwijają wyobraźnię podczas tworzenia własnych kompozycji z podanych elementów.
 

     

  

Listopad

W listopadzie dzieci z grupy III nadal pracują w oparciu o materiał sensoryczny, który pomaga im w kształceniu zmysłów i pobudzeniu aktywności umysłowej.
Poznają trójkąty konstrukcyjne.

Są one zgromadzone w pięciu pudełkach, mają różny kolor i kształt.

Dzieci w oparciu o prezentację nauczyciela uczą się układać z nich:

- czworokąty (kwadraty, prostokąty, romby, trapezy)

- większe trójkąty składające się z 2, 3 lub 4 mniejszych

- sześciokąty rozdzielane na trapezy i romby

- tworzą własne konstrukcje z większej ilości jednakowych trójkątów np. rozety.

Dzięki temu poznają figury geometryczne i ich nazwy, wiedzą z ilu boków się składają i jak mogą się łączyć z innymi figurami tworząc nowe kształty.

Kolejną poznaną pomocą jest mały sześcian.

Składa się on z 8 elementów i można go złożyć w całość według ściśle określonych zasad, tak by zmieścić go w pudełku. Błędne ułożenie choćby 1 elementu wyklucza ułożenie całego sześcianu.

Takie „kombinowanie” wykształca u dzieci umiejętność logicznego myślenia i stanowi bazę do przyszłych działań matematycznych.


 
 
 
 
 

 

Grudzień
 
         Dziecko rozwija pojęcia matematyczne przez swoje własne doświadczenia. Pomoce        z zakresu kształcenia matematycznego ułatwiają dziecku zrozumienie podstaw matematyki poprzez obiektywizację tego,  co abstrakcyjne. Materiał z zakresu edukacji matematycznej wprowadza dziecko w świat liczb i działań matematycznych.
Pracę z materiałem matematycznym zaczynamy w grudniu.
          W skład tego materiału wchodzą np. "czerwone patyki" oraz "wrzeciona", które uczą liczenia w zakresie 0 -10. Te pierwsze uczą też różnicowania długości i wysokości oraz rozumienia różnic w długości i wysokości  przedmiotów. Te drugie utrwalają symbole liczb         i kojarzenie liczb z ilością. Ułatwiają też wprowadzenie i rozumienie liczby "0".
          Kolejną wprowadzaną w grudniu pomocą dydaktyczną są "metalowe matryce". Wchodzą one w skład materiału językowego i stanowią wstęp do nauki pisania i prawidłowego trzymania kredki. Odrysowywanie figur zawierających kąty oraz tych bez kątów doskonali koordynację wzrokowo - ruchową, uczy domykania kształtów, utrzymania się  w granicach linii i umiejętności zmian kierunku kreślenia.
          Ostatnią wprowadzoną w tym miesiącu pomocą są "kolorowe tabliczki", dzięki którym  dzieci uczą się rozpoznawać kolory.
         Wszystkie wymienione tu pomoce dydaktyczne rozwijają w dzieciach nawyk kontroli, niezależność i pewność siebie.

     
     
     
     
     
     
     
                               

 

Styczeń 2019
 

      Rozpoznawanie i rozróżnianie kształtów i form jest jednym z elementów edukacji matematycznej, którą realizuje się w przedszkolu od najmłodszych lat. Wprowadza się kolejno: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, inne figury.
 
      W miesiącu styczniu dzieci z grupy III pracowały z wykorzystaniem "komody geometrycznej", która składa  się  z 5 szuflad:
I - czworokąty
II - koła
III - trójkąty
IV - wielokąty foremne od pięcio do dziesięciokąta
V - inne figury
     Do tego materiału przyporządkowany jest zbiór kart, po 3 komplety do każdej szuflady:
1 komplet - pełne figury
2 komplet - figury narysowane grubą linią
3 komplet - figury narysowane cienką linią
 
      Dzieci najpierw nauczyły się rozpoznawać i rozróżniać kształty i formy wskazanych figur, następnie dopasowywały je do matryc i konturów. Na koniec nauczyły się  nazywać figury, z którymi pracowały. A są to: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat, trapez, romb, wielokąty.

 
 
 
 
 

 

           Styczeń to miesiąc, w którym dzieci pracowały także z "Komodą botaniczną".
Dopasowując drewniane elementu poznały budowę: kwiatu, liścia i drzewa. Miały też okazję dopasowywać do otworów różnorodne kształty liści próbując odgadnąć z jakiego drzewa pochodzą. Odrysowywały je na kartkach papieru i uzupełniały kontur kolorem.
 
      Wszystkie te ćwiczenia wyposażyły dzieci nie tylko w wiedzę z zakresu matematyki czy botaniki, ale doskonaliły też koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzegawczość                      i umiejętności manualne.


  
 
 
 
 
 
 
 

Luty
 
     W miesiącu lutym wróciliśmy do polisensorycznego (wielozmysłowego) poznawania świata.
Dzieci ćwiczyły zmysł dotyku pracując z "Tablicami dotykowymi".
Dotykając i pocierając palcami odpowiednie powierzchnie tabliczek uczyły się  porównywania i rozróżniania kontrastu: szorstki - gładki. Nabyły umiejętność  stopniowania szorstkości, ćwiczyły przy tym koncentrację i koordynację. Tego typu zadania wpływają na uwrażliwienie palców, a także stanowią przygotowanie do pracy y z literami i cyframi z papieru piaskowego.
     Są one szczególnie  korzystne dla dzieci z wadami wzroku i słabowidzących.


 Inny rodzaj tabliczek stanowią "Tabliczki termiczne".
Składają się one z 6 par tabliczek wykonanych z różnego materiału:
zimne - metal, szkło, marmur
ciepłe - korek, drewno, filc
Służą do rozróżniania temperatur.
Dzieci układają je parami szukając tak samo zimnej lub tak samo ciepłej.
Zadanie to mogą wykonywać z zamkniętymi  oczami.
Pracując z tabliczkami termicznymi dzieci zapoznają się  z różnego  rodzaju materiałami            i tworzywami, a przy pomocy zmysłu dotyku uczą się  określać ich ciepłotę.


 


 Kolejnym zagadnieniem  z zakresu sensoryki a jednocześnie  geometrii jest poznanie brył geometrycznych.
   Dzieci  nie tylko obserwują ich kształt i wygląd ale je dotykają, porównują, dopasowują do płaszczyzn, dzielą na zbiory. Zwykle na te, które się toczą (kula, jajo, elipsoida), które  kłują (stożek, ostrosłup) i te, które można  układać jedne na drugich (sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, walec). Osłuchują się  przy tym z trudnymi nazwami brył, choć na tym etapie nie muszą ich zapamiętywać.

 

         

Zakończyliśmy  właśnie  wprowadzanie  cyfr w zakresie 1 - 10.
Praca z "żetonami" stanowi uzupełnienie i podsumowanie  tego zagadnienia.
Ważne jest tu:
- przeliczanie w zakresie  1 - 10
- znajomość kolejności liczb
- przyporządkowanie ilości żetonów do symboli liczb
- tworzenie zbiorów 10 elementowych
- tworzenie par liczb
- zapoznanie z liczbami parzystymi i nieparzystymi
   Wszystkie te zagadnienia dzieci miały okazję pracując na żetonach wielokrotnie przećwiczyć, a przez to ugruntować.

 
 
 

Marzec
 
     Marzec jest miesiącem, w którym więcej skupiamy się na sprzątaniu, ponieważ robimy wiosenne porządki i przygotowujemy się  do świąt.
     Jest to doskonałą okazją do wykonywania "ćwiczeń praktycznego dnia", a konkretnie do rozpoczęcia nauki zamiatania.
     Służy do tego tzw. "zestaw do sprzątania" składający się z małej i dużej szufelki oraz małej zmiotki i szczotki na kiju.
Zestaw ten dedykowany jest małym pomocnnikom. Oprócz funkcji zabawy uczy zamiatania. Rozwija motorykę dużą, uczy dokładności i kształtuje zamiłowanie do porządku.
     Dziecko w początkowym etapie uczy się zamiatać skrawki bibuły lub suszone płatki kwiatów, by później umiało zamiatać śmieci.
     Wykorzystując szczotkę na kijju dziecko zmiata śmieci na kupkę i wmiata je na dużą  szufelkę. Resztę śmieci zmiata przy pomocy  małej  zmiotki i małej szufelki. Wielokrotne powtarzanie tych czynności spowoduje, że dziecko je doskonale wyćwiczy i będzie umiało zadbać o czystość w swoim otoczeniu.

 
 
 

 
Kolejną pomocą z działu "ćwiczenia praktycznego dnia" są tzw. "ramki z zapięciami".
Przeznaczone są one do ćwiczeń manipulacyjnych, ćwiczeń motoryki małej oraz usprawniania koordynacji wzrokowo -   ruchowej.
Odtwarzają rzeczywiste sposoby zapięć stosowanych w odzieży, torbach, plecakach, obuwiu itd.
Zostały tak zaprojektowane, by mogły być użytkowane przez osoby prawo- i leworęczne.
Dzieci poprzez wielokrotnie  powtarzane ćwiczenia uczyły się zapinać:
- guziki duże i małe
- sprzączki
- rzepy
- zamek błyskawiczny 
- haftki
- agrafki
- zatrzaski
- plastikowe klamerki
 Wiązać:
- wstążki
- sznurowadła
Wykonywać sznurownie gorsetowe
Ćwiczenie tych umiejętności na pewno nie jest łatwe ale pomaga dzieciom stać się  niezależnymi i przygotować ich do wykonywania tych czynności samodzielnie w życiu codziennym.
Ubieranie się jest dużym krokiem w niezależność i rodzice czekają na ten moment z utęsknieniem.

 
 
 
 
 
 
 

Ostatnią pomocą, którą  dzieci poznały w marcu jest "gabinet tkanin" i stanowi on  zwrot  ku sensoryce, a dokładniej  jest materiałem do rozwijania i doskonalenia zmysłu dotyku.
     Celem pracy z "gabinetem tkanin" jest dobieranie parami kawałków materiału o tej samej fakturze i porównywanie tkanin o różnej fakturze. Ćwiczenie to wykonuje się  z związanymi oczami.
      Przy okazji dzieci poznają nazwy i wygląd niektórych tkanin.)

 
 

Kwiecień  i  Maj
   Zbliża się  koniec roku szkolnego i czas na pewne podsumowania.
Dzieci poznały już wszystkie litery i cyfry. Rozpoznają je, nazywają, odczytują.
Każdorazowe wprowadzenie nowej litery czy cyfry w ciągu całego roku szkolnego było uzupełniane o tabliczki z literami i cyframi  dotykowymi. Są one wykonane z piaskowego papieru o szorstkiej strukturze, a uwodzenie palcem po kształcie litery z takiego materiału powoduje, że dzieci szybciej ją zapamiętują. Zapamiętanie kształtu ułatwia z kolei czytanie i pisanie w liniaturze lub w kratkach.
    Zatem wykorzystanie tabliczek dotykowych ułatwiło poznanie liter i cyfr przez współgranie wszystkich zmysłów.
 
 
 
 

 
Zajęcia matematyczne dotyczące wprowadzenia liczb 1 - 10 zostały wzbogacone o pracę w oparciu o tzw. "patyki liczbowe" zwane też "belkami numerycznymi".
     Ułatwiły one wprowadzenie liczb we wszystkich aspektach: kardynalnym, porządkowym i miarowym. Pomogły też w szybkim kojarzeniu symbolu z liczbą, wykonywaniu prostych działań na dodawanie i odejmowanie czy dokonywaniu prostych pomiarów np. wzrostu dzieci, wysokości mebli itd.
     Dzieci pracując z patykami liczbowymi układały je od najkrótszego do najdłuższego w różnych ustawieniach, przeliczały patyki przez przekładanie najmniejszego z nich, podpisywały patyki symbolami liczb. 
     Wszystkie te działania miały duży wpływ na rozwój u dzieci myślenia matematycznego.

 
 
 
 
 
 
  
 
 Jedną z ostatnich wprowadzonych w tej innowacji pomocy są "mapy puzzlowe" wliczane w obszar, który w pedagogice Montessori nosi nazwę wychowania kosmicznego.
     Układanie tych map daje dzieciom ogląd świata, rozmieszczenie na kuli ziemskiej kontynentów, ich wielkość oraz ilość znajdujących się na ich terenie państw.
     Pracę z mapami puzzlowymi zaczynamy od najłatwiejszych czyli:
świat, Australia, potem Ameryka Północna  i Środkową, Ameryka Południowa, Europa, Azja i Afryka, którą  ułożyć  jest  najtrudniej.

 
 
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!