godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

  Autor: Renata Margas

                          Innowacja pedagogiczna "Różowa wieża"

              Pedagogika Marii Montessori pomaga zrozumieć świat.

 

          Ponadczasowa i uniwersalna wartość pedagogiki Marii Montessori w sposób szczególny objawia inteligencję dziecka, społeczne zachowania, przyjacielskie nastawienie oraz jego spokój wewnętrzny. To przekłada się na prawidłowe i skuteczne przygotowanie dzieci do nauki w szkole i sprawniejsze wykonywanie codziennych czynności praktycznych oraz samoobsługowych.                                                                                                            W bieżącym roku szkolnym dzieci w gr.III będą realizować za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną.Korzystać z niej będą zarówno dzieci w normie rozwojowej jak i dzieci z niepełnosprawnościami.

        Jej celem jest włączenie do zajęć edykacyjnych elementów pedagogiki Marii Montessori, która to każde dziecko traktuje podmiotowo i bardzo indywidualnie.Ważną częścią tej metody jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych, który inspiruje dzieci do twórczego działania. Jest on podzielony na praktyczny, sensoryczny, językowy, matematyczny i kosmiczny. Cechuje go prostota , a jednocześnie przemyślana konstrukcja.Każda pomoc zbudowana jest według  zasady stopniowania trudności, umożliwia dziecku samodzielne działanie i samokontrolę. Określony materiał edukacyjny występuje w jednym egzemplarzu, co stwarza okazję do rozwijania tak potrzebnej w naszych czasach umiejętności czekania i cierpliwości. To dobra lekcja do formowania charakteru.

           W każdym tygodniu dzieci poznają nową pomoc dydaktyczną z Materiału Montessoriańskiego oraz pracują na dotychczas poznanym.

Wrzesień

Dzieci wykonują ćwiczenia praktycznego dnia.

Uczą się chodzić po elipsie w celu utrzymania równowagi oraz nosić pustą tacę , tacę z pustymi kubkami, a następnie wypełnionymi częściowo wodą.

Nabywają też umiejętności rozwijania i zwijania dywanika oraz rozkładania i składania podkładki, które służą jako podłoże do rozmieszczania pomocy dydaktycznych i wyznaczają dziecku pole do pracy.

W tym miesiącu dzieci uczą się też przelewać wodę z dzbanka do kubków oraz przesypywać materiał sypki z pojemnika do pojemnika łyżeczką. Te zadania ćwiczą cierpliwość, precyzję ruchów, a w przyszłości pomogą w prawidłowym trzymaniu narzędzia pisarskiego.

We wrześniu dzieci pracują również na ramkach z różnymi zapięciami takimi jak: guziki duże i małe, zatrzaski, rzepy, haftki itd. Te czynności pomogą im w sprawnym ubieraniu i rozbieraniu się.

                                                              

Październik:

Dzieci pracują w oparciu o materiał sensoryczny.

Układają „Brązowe schody” i „Różową wieżę”, a także „Walce” w 4 kolorach i „Cylindry” w
4 blokach.

Ćwiczenia te rowijają u nich koordynację wzrokowo – ruchową, precyzję ruchów, uczą przeliczania w zakresie 10 i rozumienia pojęć matematycznych takich jak: duży, mały, najmniejszy, największy, gruby, cienki. Kształtują też też umiejętność układania elementów w ciągu rosnącym i malejącym w poziomie i pionie. Rozwijają wyobraźnię podczas tworzenia własnych kompozycji z podanych elementów.
 

     

      

Listopad

W listopadzie dzieci z grupy III nadal pracują w oparciu o materiał sensoryczny, który pomaga im w kształceniu zmysłów i pobudzeniu aktywności umysłowej.
Poznają trójkąty konstrukcyjne.

Są one zgromadzone w pięciu pudełkach, mają różny kolor i kształt.

Dzieci w oparciu o prezentację nauczyciela uczą się układać z nich:

- czworokąty (kwadraty, prostokąty, romby, trapezy)

- większe trójkąty składające się z 2, 3 lub 4 mniejszych

- sześciokąty rozdzielane na trapezy i romby

- tworzą własne konstrukcje z większej ilości jednakowych trójkątów np. rozety.

Dzięki temu poznają figury geometryczne i ich nazwy, wiedzą z ilu boków się składają i jak mogą się łączyć z innymi figurami tworząc nowe kształty.

Kolejną poznaną pomocą jest mały sześcian.

Składa się on z 8 elementów i można go złożyć w całość według ściśle określonych zasad, tak by zmieścić go w pudełku. Błędne ułożenie choćby 1 elementu wyklucza ułożenie całego sześcianu.

Takie „kombinowanie” wykształca u dzieci umiejętność logicznego myślenia i stanowi bazę do przyszłych działań matematycznych.


 
 
 
 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!