godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

"Umysły przyszłości - uczę się, aby być, aby wiedzieć, świadomie działać, żyć wspólnie z innymi w sposób zrównoważony"

Autorzy : mgr Izabela Paryż , mgr Urszula Chrapońska, mgr Agnieszka Leszczyńska

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed obecną edukacją przedszkolną narodził się pomysł naszej innowacji pedagogicznej, która poprzez nowatorskie, globalne podejście do współczesnej edukacji wyposaży naszych wychowanków w rozległą wiedzę o kraju, świecie jego problemach, relacjach i zależnościach, poszerzy horyzonty myślowe i świadomość, rozwinie potencjał tkwiący w dzieciach i zaspokoi oczekiwania rodziców. Jest to edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR).

Od 03.09.2018r. do 30.06.2018r. wprowadziliśmy za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną, która obejmować będzie w roku szkolnym 2018/2019 dzieci z grupy II (4-5 latki) zarówno w normie rozwojowej jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizując innowację pedagogiczną będziemy realizować 17 celów Zrównoważonego Rozwoju (m.in.głód na świecie, walka z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta, i społeczności, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość, tolerancja itp.).

Zdajemy sobie sprawę, że są to tematy trudne dla małego dziecka, abstrakcyjne, dalekie. Podane w ciekawy zabawowy sposób, oparte na doświadczeniu własnym, przeżywaniu, licznym eksperymentom i zabawom badawczym będą doskonałym sposobem na eksplorowanie świata, zdobywanie wiedzy o nim i sposobem na świetną zabawę w przedszkolu.

Wiodącym założeniem tej innowacji pedagogicznej jest kształcenie dzieci, aby od najmłodszych lat wyrastały na osoby tolerancyjne, otwarte na świat drugiego człowieka, mające różnorodną wiedzę z obszaru praw człowieka, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

We wrześniu podejmowaliśmy tematykę -"Jak się bawić? - ogrody Pokoju",-Pokój, sprawiedliwość, instytucje działające na rzecz pokoju, partnerstwo

-Obchody "Dnia Przedszkolaka"-20.09.2018r. zabawy integracyjne na terenie ogrodu przedszkolnego

- Międzynarodowy Dzień Pokoju 21.09.2018r. - Ogrody Pokoju (OMEP)

- Zapoznanie z bohaterami portalu edukacyjnego "Tup, tup, tup"-o zrównoważonym rozwoju, w którym to główni bohaterowie, czyli: mała kotka- Tola, niesforny pies -Urwis oraz nastoletnia, ale już dość poukładana sówka - Pola, wciągają najmłodszych w magiczny świat.

Odsyłamy zainteresowanych rodziców na portal edukacyjny dot. zrównoważonego rozwoju z którego również czerpałyśmy pomysły do zajęć https://tuptuptup.org.pl/

- Urodziny w Donbasie - Konflikt czy Pokój na świecie ?- bajka dla dzieci o tym dlaczego tak ważne jest by zachować pokój na świecie

- "Gołabek pokoju" - wykonanie witrażu

- Odcisk przyjaciela - gra integracyjna mająca na celu zachęcić dzieci do wzajemnego poznania się. W trakcie zabawy dzieci poznają swoje zainteresowania i umiejetności, dostrzegają podobieństwa i różnice w ramach jednej grupy rówieśniczej.

- "Pokojowe zabawy" - zabawy ruchowe, integrujace dzieci w grupie, uczące współdziałania i współodpowiedzialności za dobre relacje społeczne, rozładowujące negatywne emocje.

Tak się bawiliśmy, to był dobrze spędzony czas...

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!