godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

"Umysły przyszłości - uczę się, aby być, aby wiedzieć, świadomie działać, żyć wspólnie z innymi w sposób zrównoważony"

Autorzy : mgr Izabela Paryż , mgr Urszula Chrapońska, mgr Agnieszka Leszczyńska

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed obecną edukacją przedszkolną narodził się pomysł naszej innowacji pedagogicznej, która poprzez nowatorskie, globalne podejście do współczesnej edukacji wyposaży naszych wychowanków w rozległą wiedzę o kraju, świecie jego problemach, relacjach i zależnościach, poszerzy horyzonty myślowe i świadomość, rozwinie potencjał tkwiący w dzieciach i zaspokoi oczekiwania rodziców. Jest to edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR).

Od 03.09.2018r. do 30.06.2018r. wprowadziliśmy za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną, która obejmować będzie w roku szkolnym 2018/2019 dzieci z grupy II (4-5 latki) zarówno w normie rozwojowej jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizując innowację pedagogiczną będziemy realizować 17 celów Zrównoważonego Rozwoju (m.in.głód na świecie, walka z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta, i społeczności, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość, tolerancja itp.).

Zdajemy sobie sprawę, że są to tematy trudne dla małego dziecka, abstrakcyjne, dalekie. Podane w ciekawy zabawowy sposób, oparte na doświadczeniu własnym, przeżywaniu, licznym eksperymentom i zabawom badawczym będą doskonałym sposobem na eksplorowanie świata, zdobywanie wiedzy o nim i sposobem na świetną zabawę w przedszkolu.

Wiodącym założeniem tej innowacji pedagogicznej jest kształcenie dzieci, aby od najmłodszych lat wyrastały na osoby tolerancyjne, otwarte na świat drugiego człowieka, mające różnorodną wiedzę z obszaru praw człowieka, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

We wrześniu podejmowaliśmy tematykę -"Jak się bawić? - ogrody Pokoju",-Pokój, sprawiedliwość, instytucje działające na rzecz pokoju, partnerstwo

-Obchody "Dnia Przedszkolaka"-20.09.2018r. zabawy integracyjne na terenie ogrodu przedszkolnego

- Międzynarodowy Dzień Pokoju 21.09.2018r. - Ogrody Pokoju (OMEP)

- Zapoznanie z bohaterami portalu edukacyjnego "Tup, tup, tup"-o zrównoważonym rozwoju, w którym to główni bohaterowie, czyli: mała kotka- Tola, niesforny pies -Urwis oraz nastoletnia, ale już dość poukładana sówka - Pola, wciągają najmłodszych w magiczny świat.

Odsyłamy zainteresowanych rodziców na portal edukacyjny dot. zrównoważonego rozwoju z którego również czerpałyśmy pomysły do zajęć https://tuptuptup.org.pl/

- Urodziny w Donbasie - Konflikt czy Pokój na świecie ?- bajka dla dzieci o tym dlaczego tak ważne jest by zachować pokój na świecie

- "Gołabek pokoju" - wykonanie witrażu

- Odcisk przyjaciela - gra integracyjna mająca na celu zachęcić dzieci do wzajemnego poznania się. W trakcie zabawy dzieci poznają swoje zainteresowania i umiejetności, dostrzegają podobieństwa i różnice w ramach jednej grupy rówieśniczej.

- "Pokojowe zabawy" - zabawy ruchowe, integrujace dzieci w grupie, uczące współdziałania i współodpowiedzialności za dobre relacje społeczne, rozładowujące negatywne emocje.

Tak się bawiliśmy, to był dobrze spędzony czas...

 

          

          

          

          

          

          

          


W październiku, zagadnieniem którym zajmowaliśmy się była – „Natura
i środowisko” – krajobraz, różnorodność biologiczna, życie na lądzie, pod wodą
w Polsce i na świecie.

Świat przyrody jest najbardziej optymalnym środowiskiem dostarczającym dziecku wielu wrażeń, spostrzeżeń, doświadczeń oraz prowokującym do werbalizacji swoich emocji
i samodzielnego działania. Postanowiłyśmy być dla dzieci przewodnikami po świecie przyrody
w myśl starej zasady:
                       Po prostu – zobaczyć, doświadczyć i bezpośrednio przeżyć –
                                              to znaczy lepiej zrozumieć świat.
- W sprzyjających warunkach atmosferycznych, ciesząc się  pięknem „Polskiej Złotej Jesieni” często organizowałyśmy spacery i wycieczki przyrodnicze (las, park, ogród). Dzieci miały możliwość odczuwania radości w kontakcie z przyrodą, poznawania jej wszystkimi zmysłami. Trzeba bowiem objąć drzewo, poczuć jego szorstką korę, odpocząć w jego cieniu, odczuć pulsujące w nim życie, by docenić, jakie jest ważne w świecie. Z wielką ochotą brodziliśmy po kolorowych liściach, zbieraliśmy je, układaliśmy w bukiety oraz rozmawialiśmy, dlaczego liście zmieniają kolory i opadają.                                                                            -  Zbieraliśmy żołędzie, kasztany, różne owoce i nasiona do kącika przyrody, które posłużyły nam jako eksponaty do obserwacji, wymiany spostrzeżeń, rozmów, opowiadań, liczenia, zabaw sensorycznych i zajęć plastycznych.             
 - Manipulując tworzywem przyrodniczym stworzyliśmy piękne wianki jesienne, prace plastyczne i kukiełki. Nasza twórczość artystyczna spotkała się z uznaniem ponieważ 
w konkursie plastycznym „Ekologiczne zabawki” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 41 w Częstochowie nasze przedszkolaki Ania, Kuba i Tomek otrzymali dyplomy i nagrody.                                           
- Zorganizowaliśmy przedszkolną „Zbiórkę kasztanów i żołędzi”, które następnie przekazaliśmy do Nadleśnictwa w Złotym Potoku i Dąbrowie Zielonej  jako karmę dla zwierząt oraz w celu zalesiania nowych powierzchni. Za naszą pomoc i zaangażowanie otrzymaliśmy podziękowanie i dyplom „Przyjaciele Przyrody”.                                    - W ramach kształtowania postaw proekologicznych, uczenia szacunku do przyrody dzieci obejrzały przedstawienie kukiełkowe w przedszkolnym teatrzyku grupowym „Ekologiczny Czerwony Kapturek” z którego dowiedziały się na czym polega praca leśniczego, jak należy zachowywać się w lesie, czego robić nie wolno oraz tego, że Las jest nieodmienną częścią życia na lądzie. To  najbardziej złożony i trwały ekosystem lądowy. Chroni nas od zmian klimatycznych i szkodliwego wpływu przemysłu. Jest schroniskiem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Jest też doskonałym miejscem na odpoczynek                    i regenerację.
- Ponadto w ramach poszerzenia wiadomości i rozbudzenia zainteresowań przyrodniczych dzieci

  • Słuchały audiobook – „Las ochroni nas” – to piękna historia o tym dlaczego las jest ważny, czy kumak górski i niedźwiedź brunatny lubią taki sam rodzaj środowiska, jak ustrzec górską dolinę przed powodzią,  oraz o… solidarności, przyjaźni i pomocy.
  • Oglądały film edukacyjny „Co można zjeść w lesie?”
  • Grały w grę dydaktyczną „Polska – Brazylia – Chiny – skąd się wzięły jadalne rośliny” to zabawa na spostrzegawczość z mapą zwiększającą wiedzę dziecka na temat pochodzenia roślin uprawnych.

          
          
         
         
          
         
          


          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!