godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

Autorzy: mgr Dorota Jarzębska,mgr Agata Szczepańczyk, mgr Agnieszka Wróbel


Hortiterapia

"Uprawiamy rośliny na zdrowie, pracując razem w zespole"

             Przyroda w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Nie można wyobrazić sobie życia bez świata roślin.To one pozwalają nam żyć. To dzięki roślinom możemy oddychać czystym powietrzem. Dostarczają nam również wielu doznań estetycznych dostępnych wzrokiem, słuchem i dotykiem. Zatem jeśli rośliny mają tak ogromny wpływ na życie człowieka, powinniśmy mieć z nimi kontakt od najmłodszych lat.

          Praca w ogrodzie, zespołowe działanie dzieci pod kierunkiem nauczyciela może przynieść wyjątkowe korzyści dla dzieci, a w efekcie końcowym doprowadzić do wychowania, ukształtowania świadomych obywateli dbajacych o nasze środowisko przyrodnicze.Czynna terapia ogrodnicza przyczynia się do rozwoju kreatywności, pomaga opanować stres, uczy cierpliwości, pomaga kształtować pracę w zespole.

             W bieżącym roku szkolnym w I grupie realizować będziemy za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną. Celem tej innowacji jest ukazanie potrzeb i możliwości dzieci zarówno w normie rozwojowej jak i dzieci       o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Pragniemy wzbogacić wiedzę dzieci na temat roślin, sposobu ich uprawy, walorów zdrowotnych prowadzonych upraw.

              Wspólna praca w ogrodzie, przeprowadzona w formie zabawy będzie miała na celu nie tylko niwelowanie stresu, ale także nauczy dzieci szacunku dla potrzeb i możliwości osób             z niepełnosprawnością.

         

                                                                 

 

 

Wrzesień 2018

W tym miesiacu brzmią jeszcze echa wakacji, odpoczynku swobodnego spędzenia czasu.             We wrzesniu często bywa jeszcze słoneczna i ciepła pogoda, która sprzyja czynnemu spędzeniu czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury.


Temat: Chwast nasz wróg.

       Dzieci nabywają nawyku przestrzegania zasad BHP podczas prac terenowych z użyciem narzędzi, oraz przy bezpośrednim kontakcie z glebą (ryzyko zakażenia -praca w rękawiczkach). Podstawa nauczyciela jako osoby bioracej czynny udział we wspólnym wysiłku motywuje dzieci do rzetelnego wykonania pracy.

Bezpośredni kontakt z roślinami stymuluje w tym przypadku, percepcję wzrokową i zdolność analizy i dokonania wyboru (należy rozpoznać roślinę będącą chwastem i podjąć decyzję, czy należy ją usunąć czy nie ). Ruch na świeżym powietrzu sprzyja

-wzmocnieniu mięśni

- poprawie kondycji

- poprawia dotlenienie organizmu

Praca zespołowa sprzyja nawiązywaniu właściwych relacji koleżeńskich. Wspólne zabawy służą integracji grupy, rozwijają poczucie empatii i rozwijają umiejętność pomocy dzieciom                 z niepełnosprawnością np.podawanie ręki, robienie miejsca.

 

     

                                                  
                                                                

 

 Temat: Nasze zielone otoczenie - spacer w zieleni

Spacer w zieleni, sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i nauczycielem, ale także pomiedzy samymi dziećmi.Bezpośredni kontakt z roślinami wzmacnia percepcję :

-wzrokową (barwy i kształty kwiatów, liści)

- słuchową (szelest liści, szumu wiatru, śpiewu ptaków)

- dotyku (faktury liści, obecność kolców, meszku,plastyczność elementów przyrodniczych: kruchość suchych gałązek, miękkości lub twardości owoców)

- węchową (zapach kwiatów i warzyw)

Ponadto sprzyja dotlenieniu organizmu, odprężeniu psychicznemu, wzmocnieniu mięśni               i poprawy kondycji.

 

 

                         
                             
                               

                              

 

                                                     Październik 2018

Październik jest miesiącem intensywnej pracy w ogrodzie przedszkolnym , gdyż na ten miesiąc przypada obfity opad liści z drzew, ale nie tylko, bo także kasztanów i żołędzi, które tak bardzo lubią dzieci. Październik to również szczyt zbioru owoców w sadach i warzyw w ogrodach .W tym miesiacu jest jeszcze czas na posadzenie cebul roślin ozdobnych, które zakwitną wczesną wiosną.

                     
Temat: Jesienne porządki w ogrodzie.

Podczas jesiennych porządków na rabacie w ogrodzie przedszkolnym dzieci:

- utrwalają przestrzeganie zasad BHP

-nabywają umiejętność zachowania dyscypliny przy pracy

-utrwalają nawyk zachowania porządku w miejscu pracy


Ruch na świeżym powietrzu sprzyja wzmocnieniu mięśni, poprawia dotlenienie organizmu. Praca w zespole prowadzi do nawązania pozytywnych relacji koleżeńskich .Konieczności mycia rąk po zajęciach terenowych sprzyja utrwalaniu nawyku utrzymania czystości i higieny.


        
         
     

Temat: Wyprawa na kasztany i żołędzie.

Przedszkolaki spędzają czas wolny na swobodnej zabawie na świeżym powietrzu. Dzięki aktywności ruchowej ( bieganie, spacerowanie, kucanie, schylanie się) wzmacniają mięsnie, usprawniają narządy ruchu. Wspólne zbieranie kasztanów i żołędzi z jednej strony zachęca do rywalizacji (kto nazbiera najwięcej lub największe), a z drugiej strony sprzyja nawiązaniu pozytywnych relacji w grupie (sprawniejsze dzieci pomagają mniej sprawnym w zbieraniu okazów). Podczas oglądania kasztanów i żołędzi, dzieci rozróżniają kolory, kształty, faktury poszczególnych egzemplarzy (różne odcienie brązu, chropowatość czapeczek żołędzi, gładka powierzchnia kasztanów, kujące łupiny kasztanów, różne wielkości poszczególnych okazów).Przedszkolaki utrwalają umiejętność liczenia, prawidłowego nazywania drzew i ich owoców. Kształtują umiejętność planowania kolejnych czynności np. (nazbierałam/em kasztany i żołędzie –zrobię z nich grzybki).                   

                                                                 Listopad 2018

Listopad to czas ostatnich porządków i przygotowań ogrodu do zimowego odpoczynku. To czas gdy noce bywają dłuższe, a dni coraz krótsze.Ale to w listopadzie, gdy słońce zaświeci mocniej złota jesień zachęca do wyprawy po kolorowe liście.


Temat: Obrazy z liści.

            Dzieci mają możliwość posiadania własnego zdania o tym jakich liści użyją do wykonania swojego bukietu. Rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność dzięki możliwości realizowania własnych pomysłów. Poprzez przypominania i utrwalania nazw roślin z których pochodzą liście, ćwiczą pamięć i koncentrację oraz poszerzają zasób słownictwa. Ćwiczą umiejętności manualne poprzez delikatne obchodzenie się z zasuszonym materiałem przyrodniczym, estetyczne przyklejanie ich do kartki papieru,czy wykorzystanie innych materiałów do wykończenia pracy. Samodzielne wykonanie swojej pracy sprzyja rozwijaniu  wyobraźni i wyrażeniu swoich emocji, a także nadaje rangę dzieła sztuki. Prace dzieci były wyeksponowane w widocznym miejscu, na tablicy w holu przedszkola.


             


Temat: W poszukiwaniu złotego liścia.

Spacer po świeżym i rześkim  powietrzu wzmacnia mięśnie, podnosi odporność, poprawia krążenie, poprawia apetyt, dotlenia organizm. Szukanie najładniejszych okazów  pośród tak różnobarwnych liści wyostrza spostrzegawczość, oraz stymuluje narząd wzroku. Kolorowe liście zebrane przez dzieci będą zasuszone, a następnie będzie wykonana z nich praca artystyczna. Zbieranie liści kształtuje u dzieci umiejętność dokonywania wyboru elementów ładnych, estetycznych,  o dużych walorach plastycznych takich jak: ciekawe kształty, kolory, różna wielkość.


             

 

Grudzień 2018

Grudzień to miesiąc w którym wydawać by się mogło, że wszystko zapada w zimowy sen. To prawda, świat się zmienia i wygląda jak z bajki,  kiedy spadnie śnieg lub szron pokryje gałązki  drzew i krzewów. Warto się temu przyjrzeć!  A jeszcze Święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż...


Temat: Pachnące ozdoby świąteczne.

          Podczas wykonywania stroików z dostępnych materiałów w tym z gałązek iglastych dzieci rozwijają kreatywność i zdolności manualne. Ozdabiając pomarańcze  goździkami, uruchomiają zmysł powonienia. Intensywny zapach jest silnym bodźcem z otoczenia,              a unoszące się z powietrza aromaty olejków eterycznych wpływają na poprawę samopoczucia, pracę układu oddechowego, poprawę nastroju. Swobodna atmosfera w czasie zajęć sprzyja rozmowom, otwartości, wymianie doświadczeń i wrażeń. Sprzyja zacieśnianiu relacji koleżeńskich i poszanowaniu zdania innych osób.  Dzieci prezentują swoje prace, które mogą zabrać ze sobą do przyozdobienia swojego pokoju na Święta.

 
 
 
 
 

        
        


Temat: Zimowe spacery.

Spacer po mroźnym powietrzu (oczywiście w  odpowiednim ubraniu),  nie tylko dotlenia organizm i poprawia kondycję, ale również poprawia krążenie krwi, apetyt, wzmacnia odporność.                                                                                                                                 Podczas spaceru dzieci samodzielnie lub pod kontrolą nauczyciela zwracają uwagę na zjawiska, o których by nie pomyślały podczas zabawy w sali przedszkolnej (ćwiczymy spostrzegawczość). Spacer sprzyja wyciszeniu, uspokojeniu, obserwacji ptaków które pozostały z nami oraz zjawisk pogodowych choćby przykład płatków śniegu, które mają niepowtarzalne kształty, dlaczego tak szybko „znikają” po zetknięciu z dłonią, z czego powstają, co tworzą spadając na ziemię?                                                                                          
Po przyjściu do przedszkola swobodne rozmowy pozwalają dzieciom opowiadać o swoich doświadczeniach, dzielenia się swoimi wrażeniami, co ma szczególne znaczenie dla dzieci wstydliwych, zamkniętych w sobie. W takich sytuacjach mają szansę otworzenia się przed innymi, zaistnienia bez obawy skrytykowania przez innych.

 
 
 
 

 

Styczeń i Luty

 
To miesiące zimne, mało przyjemne, wypełnione oczekiwaniem na cieplejsze promienie słońca    i dłuższe dni. Ogród śpi pod białą pierzynką, ale nie trzeba wychodzić do ogrodu by cieszyć się kwiatami i owocami.

Temat: Wizyta w kwiaciarni

Spacer po mrozie orzeźwia umysł, czas wśród zieleni poprawia krążenie i apetyt. Przedszkolaki zdobywają nowe doświadczenia w miejscu innym niż przedszkole. Utrwalają zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych i stosowania zwrotów grzecznościowych wobec innych osób. Pomimo zimy za oknem, dzieci spędzają czas wśród zieleni, kolorowych kwiatów. Przedszkolaki zapoznają się z tajnikami wykonywania zawodu: kwiaciarza, bukieciarza, florysty.

 
 
 
 
 
 
 


Temat: Mój piękny ogród

Przedszkolaki rozwijają swoją kreatywność. Ćwiczą zdolności manualne poprzez wycinanie, estetyczne przyklejanie, dopasowywanie wyciętych fragmentów do siebie, przekładanie kartek    w gazetach. Ćwiczą spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, gdyż muszą wybrać ciekawe obrazki do swojej pracy. Poprzez samodzielne wybieranie obrazków i ilustracji ćwiczą procesy decyzyjne, sztukę wyboru. Przez prezentację prac wzrośnie samoocena dzieci i satysfakcja          z wykonanej pracy, a co za tym idzie również motywacja dla innych.

 
 
 
 
 
 


Temat: Witaminy w ciągu zimy

Utrwalanie zasady BHP. Przy przyrządzaniu posiłków. Przedszkolaki utrwalają nawyk zdrowego odżywiania i włączania do diety owoców. Podczas obierania i krojenia owoców dzieci stymulują narządy wzroku (barwy owoców), smaku i węchu (różne smaki: słodkie, kwaśne, gorzkie i różne zapachy). Ćwiczą zdolności manualne (właściwe trzymanie obieraczki czy noża). Przyrządzenie smacznej sałatki, która wszystkim smakuje daje poczucie akceptacji, przydatności, zadowolenia, a nawet dumy, że: „ ja też potrafię robić takie dobre rzeczy”. Poznanie różnych sposobów na wykorzystanie owoców sprzyja częstrzemu sięganie po nie, gdyż np.: sałatka jest kolorowa, pachnąca, soczysta, smaczna a przez to bardziej atrakcyjna niż pojedynczy owoc. Częściej spożywane owoce dostarczają cennych witamin i minerałów dla organizmu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Przygotowanie rozsady roślin ozdobnych

Dzieci utrwalają nawyk bezpiecznej pracy w różnych warunkach. Pobudzają zmysł dotyku poprzez bezpośredni kontakt z ziemią kwiatową ,która może być wilgotna lub wysuszona, ciepła lub zimna. Ćwiczą umiejętności manualne oraz umiejętności precyzyjnego chwytania drobnych elementów w dwa palce (nasionka). Przedszkolaki mają poczucie spełnienia ważnej roli gdyż ich praca przyniesie w przyszłości korzyści w postaci ładnych kwiatów do przyozdobienia rabat przy przedszkolu. Poprzez precyzyjne umieszczanie nasionek w ziemi ćwiczą koordynację wzrokowo- ruchową i jednocześnie nawyk dokładnego wykonywania zadań. Nabywają umiejętności poszanowania pracy własnej i innych, gdyż po wysadzeniu wyrośniętych roślin do gruntu będą zwracali uwagę na to, by nikt ich nie podeptał, pamiętając, ile wysiłku kosztowało wyhodowanie gotowych roślin (utrwalenie właściwych postaw społecznych) .

 
 
 
 
 

 

Marzec

To miesiąc pierwszych cieplejszych promieni słońca, pierwszych kwiatów, dłuższych dni. Czas na przesadzanie roślin doniczkowych i poszukiwanie wiosny w budzącym się ze snu ogrodzie.

Temat:
Przesadzanie roślin doniczkowych.
 Dzieci utrwalają nawyk bezpiecznej pracy w różnych warunkach. Pobudzają zmysły dotyku poprzez bezpośredni kontakt z ziemią kwiatową, która może być wilgotna lub wysuszona, ciepła lub zimna ( wrażenie odbioru temperatury), sypka jak piasek, plastyczna jak plastelina lub włóknista jak sznurek, czarna jak węgiel lub brązowa jak drewno. Może mieć zapach lub być bezwonna. Ćwiczą zdolności manualne, koncentrację przy wykonywaniu czynności fizycznych. Mają poczucie spełnienia ważnego zadania ( jeżeli przesadzimy kwiaty do lepszej ziemi, to  będą ładnie rosły i będą zdobiły okna w sali przedszkolnej. Pobudzane są zmysły dotyku poprzez bezpośredni kontakt z roślinami o różnym kształcie, wielkości, delikatności ( na przykład  skrzydłokwiaty mają miękkie, gładkie ciemnozielone, błyszczące liście, a paproć jasnozielone długie liście złożone z mniejszych listków, a z kolei fiołki afrykańskie mają listki okrągłe, sztywne, ciemnozielone i w dodatku owłosione).Doświadczenie dotyku skłaniają do zadawania pytań przez dzieci, a przez to do poszerzania wiedzy, poznawanie ciekawości przyrodniczych z najbliższego otoczenia.

 
 
 
 Temat: Wyprawa na poszukiwanie wiosny.
Spacer po świeżym powietrzu  to nie tylko dotlenienie organizmu i poprawienie kondycji, ale również poprawienie krążenia krwi, apetytu, wzmacnia odporność. Dzieci ćwiczą spostrzegawczość i zdolność koncentracji, ale też umiejętność poprawnego wypowiadania się na dany temat ( w tym przypadku na temat tego, co widzą). Wyostrzają swoje zmysły wzroku, dotyku i węchu (nawet powietrze inaczej pachnie wiosną).


 
 

Kwiecień
to miesiąc kwiatów, pierwszych pszczół i zaczynających się prac ogrodniczych. Po długiej i szarej zimie wszyscy tak bardzo tęsknią za kolorowymi kwiatami i ciepłym słońcem. To dobry czas, aby zadbać o ogród i rozpocząć pracowity ogrodowy sezon.
Pierwsze wiosenne prace w ogrodzie
.

Temat: Pierwsze wiosenne prace w ogrodzie.
Przedszkolaki wiedzą, że spacer po świeżym powietrzu nie tylko dotlenia organizm i poprawia kondycję, ale również poprawia krążenie krwi, apetyt, wzmocnienie odporności. Podczas pierwszych prac w ogrodzie ćwiczą zdolności manualne oraz koncentrację nad wykonywanym zadaniem. Przestrzegają zasady BHP podczas prac terenowych z użyciem narzędzi ogrodniczych. Nabywają umiejętności wyboru właściwych narzędzi do wykonywania konkretnych prac. Poprzez przydzielone z góry zadania dla poszczególnych osób nabywając umiejętności zachowania dyscypliny przy pracy. Nabywają umiejętności analizowania efektów własnej pracy. Utrwalają nawyk zachowania porządku w miejscu pracy poprzez odkładanie narzędzi  w wyznaczone miejsce.

 
 
 
 
 
 
 


Temat: Przyroda wciąż się zmienia.
Przedszkolaki wyszukując zmian w przyrodzie ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację. Spacer sprzyja poczuciu radości, dobrego humoru, lekkości, gdyż wszystko dookoła jest takie świeże, soczyste, pachnące i pozytywnie nastrajające. Rozwija się niemalże  w oczach, przyroda dodaje energii i chęci do działania. Obserwacja zjawisk przyrodniczych, ptaków, owadów, roślin czy innych elementów przyrody sprzyja zadawaniu pytań, rozmową, poszerzaniu wiedzy. Swobodne rozmowy dzieci z nauczycielem prowadzone  w trakcie spaceru sprzyjają tez nabywaniu i utrwalaniu umiejętności poprawnego formułowania zdań, poprawnego wysławiania się. Pozwalają dzieciom na wyrażanie swojego zdania, opowiadanie swoich doświadczeń, dzielenie się swoimi doświadczeniami, co ma szczególne znaczenie dla uczniów zamkniętych w sobie, wstydliwych, o zaniżonej samoocenie.  

 
 
 
 


Maj
to miesiąc tysiąca barw, zapachów i pięknych kwiatów. Nawet małe niezapominajki mają tu swoje święto! To czas intensywnej pracy w ogrodzie, ale też czas majówek i odpoczynku na świeżym powietrzu.

Temat: Aksamitki idą na dwór
Dzieci mają poczucie spełnienia ważnego zadania (sadzimy kwiaty nie tylko dla siebie, ale też dla innych). Wyrabiają poczucie poszanowani pracy własnej i innych, zwracają uwagę na to, aby nie deptać posadzonych roślin. W tym przypadku praca daje dzieciom szczególną satysfakcję, gdyż roślinki były uprawiane przez nich  od kilku miesięcy, kiedy wysiewały samodzielnie nasionka  do skrzynek, a następnie systematycznie podlewali i obserwowali jak rosną aż do dzisiaj, kiedy można wysadzić je już do gruntu. W ten sposób dzieci miały możliwość uczestniczyć w całym procesie produkcji roślin ozdobnych – od nasionka do kwiatka ­i obserwować zmiany w  rozwijających się roślinach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: Jesteśmy malarzami przyrody.
Przedszkolaki ćwiczą zdolności manualne oraz koncentrację nad wykonanym zadaniem, rozwijają kreatywność. Spędzają czas  na świeżym powietrzu. Ładny obraz może być ozdobą ściany w domu lub też być wystawiony w przedszkolnej galerii, a to daje poczucie zadowolenia, co jest ważne dla podniesienia własnej samooceny i poprawy swojego samo poczucia. Malowanie obrazów, czy inne formy zajęć plastycznych mają charakter terapii zajęciowej i sprzyjają wyciszeniu, odprężeniu i obniżenia napięcia nerwowego.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!