godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

Autorzy: mgr Dorota Jarzębska,mgr Agata Szczepańczyk, mgr Agnieszka Wróbel

 

                                                       Hortiterapia

"Uprawiamy rośliny na zdrowie, pracując razem w zespole"

             Przyroda w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Nie można wyobrazić sobie życia bez świata roślin.To one pozwalają nam żyć. To dzięki roślinom możemy oddychać czystym powietrzem. Dostarczają nam również wielu doznań estetycznych dostępnych wzrokiem, słuchem i dotykiem. Zatem jeśli rośliny mają tak ogromny wpływ na życie człowieka, powinniśmy mieć z nimi kontakt od najmłodszych lat.

          Praca w ogrodzie, zespołowe działanie dzieci pod kierunkiem nauczyciela może przynieść wyjątkowe korzyści dla dzieci, a w efekcie końcowym doprowadzić do wychowania, ukształtowania świadomych obywateli dbajacych o nasze środowisko przyrodnicze.Czynna terapia ogrodnicza przyczynia się do rozwoju kreatywności, pomaga opanować stres, uczy cierpliwości, pomaga kształtować pracę w zespole.

             W bieżącym roku szkolnym w I grupie realizować będziemy za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną. Celem tej innowacji jest ukazanie potrzeb i możliwości dzieci zarówno w normie rozwojowej jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Pragniemy wzbogacić wiedzę dzieci na temat roślin, sposobu ich uprawy, walorów zdrowotnych prowadzonych upraw.

              Wspólna praca w ogrodzie, przeprowadzona w formie zabawy będzie miała na celu nie tylko niwelowanie stresu, ale także nauczy dzieci szacunku dla potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.

         

                                                                 

 

 

Wrzesień 2018

W tym miesiacu brzmią jeszcze echa wakacji, odpoczynku swobodnego spędzenia czasu.       We wrzesniu często bywa jeszcze słoneczna i ciepła pogoda, która sprzyja czynnemu spędzeniu czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury.

 

                                                             Temat: Chwast nasz wróg.

       Dzieci nabywają nawyku przestrzegania zasad BHP podczas prac terenowych z użyciem narzędzi, oraz przy bezpośrednim kontakcie z glebą (ryzyko zakażenia -praca w rękawiczkach). Podstawa nauczyciela jako osoby bioracej czynny udział we wspólnym wysiłku motywuje dzieci do rzetelnego wykonania pracy.

Bezpośredni kontakt z roślinami stymuluje w tym przypadku, percepcję wzrokową i zdolność analizy i dokonania wyboru (należy rozpoznać roślinę będącą chwastem i podjąć decyzję, czy należy ją usunąć czy nie ). Ruch na świeżym powietrzu sprzyja

-wzmocnieniu mięśni

- poprawie kondycji

- poprawia dotlenienie organizmu

Praca zespołowa sprzyja nawiązywaniu właściwych relacji koleżeńskich. Wspólne zabawy służą integracji grupy, rozwijają poczucie empatii i rozwijają umiejętność pomocy dzieciom z niepełnosprawnością np.podawanie ręki, robienie miejsca.