godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

Autorzy: mgr Dorota Jarzębska,mgr Agata Szczepańczyk, mgr Agnieszka Wróbel


Hortiterapia

"Uprawiamy rośliny na zdrowie, pracując razem w zespole"

             Przyroda w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Nie można wyobrazić sobie życia bez świata roślin.To one pozwalają nam żyć. To dzięki roślinom możemy oddychać czystym powietrzem. Dostarczają nam również wielu doznań estetycznych dostępnych wzrokiem, słuchem i dotykiem. Zatem jeśli rośliny mają tak ogromny wpływ na życie człowieka, powinniśmy mieć z nimi kontakt od najmłodszych lat.

          Praca w ogrodzie, zespołowe działanie dzieci pod kierunkiem nauczyciela może przynieść wyjątkowe korzyści dla dzieci, a w efekcie końcowym doprowadzić do wychowania, ukształtowania świadomych obywateli dbajacych o nasze środowisko przyrodnicze.Czynna terapia ogrodnicza przyczynia się do rozwoju kreatywności, pomaga opanować stres, uczy cierpliwości, pomaga kształtować pracę w zespole.

             W bieżącym roku szkolnym w I grupie realizować będziemy za zgodą Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w/w innowację pedagogiczną. Celem tej innowacji jest ukazanie potrzeb i możliwości dzieci zarówno w normie rozwojowej jak i dzieci       o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Pragniemy wzbogacić wiedzę dzieci na temat roślin, sposobu ich uprawy, walorów zdrowotnych prowadzonych upraw.

              Wspólna praca w ogrodzie, przeprowadzona w formie zabawy będzie miała na celu nie tylko niwelowanie stresu, ale także nauczy dzieci szacunku dla potrzeb i możliwości osób             z niepełnosprawnością.

         

                                                                 

 

 

Wrzesień 2018

W tym miesiacu brzmią jeszcze echa wakacji, odpoczynku swobodnego spędzenia czasu.             We wrzesniu często bywa jeszcze słoneczna i ciepła pogoda, która sprzyja czynnemu spędzeniu czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury.


Temat: Chwast nasz wróg.

       Dzieci nabywają nawyku przestrzegania zasad BHP podczas prac terenowych z użyciem narzędzi, oraz przy bezpośrednim kontakcie z glebą (ryzyko zakażenia -praca w rękawiczkach). Podstawa nauczyciela jako osoby bioracej czynny udział we wspólnym wysiłku motywuje dzieci do rzetelnego wykonania pracy.

Bezpośredni kontakt z roślinami stymuluje w tym przypadku, percepcję wzrokową i zdolność analizy i dokonania wyboru (należy rozpoznać roślinę będącą chwastem i podjąć decyzję, czy należy ją usunąć czy nie ). Ruch na świeżym powietrzu sprzyja

-wzmocnieniu mięśni

- poprawie kondycji

- poprawia dotlenienie organizmu

Praca zespołowa sprzyja nawiązywaniu właściwych relacji koleżeńskich. Wspólne zabawy służą integracji grupy, rozwijają poczucie empatii i rozwijają umiejętność pomocy dzieciom                 z niepełnosprawnością np.podawanie ręki, robienie miejsca.

 

     

                                                  
                                                                

 

 Temat: Nasze zielone otoczenie - spacer w zieleni

Spacer w zieleni, sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i nauczycielem, ale także pomiedzy samymi dziećmi.Bezpośredni kontakt z roślinami wzmacnia percepcję :

-wzrokową (barwy i kształty kwiatów, liści)

- słuchową (szelest liści, szumu wiatru, śpiewu ptaków)

- dotyku (faktury liści, obecność kolców, meszku,plastyczność elementów przyrodniczych: kruchość suchych gałązek, miękkości lub twardości owoców)

- węchową (zapach kwiatów i warzyw)

Ponadto sprzyja dotlenieniu organizmu, odprężeniu psychicznemu, wzmocnieniu mięśni               i poprawy kondycji.

 

 

                         
                             
                               

                              

 

                                                     Październik 2018

Październik jest miesiącem intensywnej pracy w ogrodzie przedszkolnym , gdyż na ten miesiąc przypada obfity opad liści z drzew, ale nie tylko, bo także kasztanów i żołędzi, które tak bardzo lubią dzieci. Październik to również szczyt zbioru owoców w sadach i warzyw w ogrodach .W tym miesiacu jest jeszcze czas na posadzenie cebul roślin ozdobnych, które zakwitną wczesną wiosną.

                     
Temat: Jesienne porządki w ogrodzie.

Podczas jesiennych porządków na rabacie w ogrodzie przedszkolnym dzieci:

- utrwalają przestrzeganie zasad BHP

-nabywają umiejętność zachowania dyscypliny przy pracy

-utrwalają nawyk zachowania porządku w miejscu pracy


Ruch na świeżym powietrzu sprzyja wzmocnieniu mięśni, poprawia dotlenienie organizmu. Praca w zespole prowadzi do nawązania pozytywnych relacji koleżeńskich .Konieczności mycia rąk po zajęciach terenowych sprzyja utrwalaniu nawyku utrzymania czystości i higieny.


        
         
     

Temat: Wyprawa na kasztany i żołędzie.

Przedszkolaki spędzają czas wolny na swobodnej zabawie na świeżym powietrzu. Dzięki aktywności ruchowej ( bieganie, spacerowanie, kucanie, schylanie się) wzmacniają mięsnie, usprawniają narządy ruchu. Wspólne zbieranie kasztanów i żołędzi z jednej strony zachęca do rywalizacji (kto nazbiera najwięcej lub największe), a z drugiej strony sprzyja nawiązaniu pozytywnych relacji w grupie (sprawniejsze dzieci pomagają mniej sprawnym w zbieraniu okazów). Podczas oglądania kasztanów i żołędzi, dzieci rozróżniają kolory, kształty, faktury poszczególnych egzemplarzy (różne odcienie brązu, chropowatość czapeczek żołędzi, gładka powierzchnia kasztanów, kujące łupiny kasztanów, różne wielkości poszczególnych okazów).Przedszkolaki utrwalają umiejętność liczenia, prawidłowego nazywania drzew i ich owoców. Kształtują umiejętność planowania kolejnych czynności np. (nazbierałam/em kasztany i żołędzie –zrobię z nich grzybki).                   

                                                                 Listopad 2018

Listopad to czas ostatnich porządków i przygotowań ogrodu do zimowego odpoczynku. To czas gdy noce bywają dłuższe, a dni coraz krótsze.Ale to w listopadzie, gdy słońce zaświeci mocniej złota jesień zachęca do wyprawy po kolorowe liście.


Temat: Obrazy z liści.

            Dzieci mają możliwość posiadania własnego zdania o tym jakich liści użyją do wykonania swojego bukietu. Rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność dzięki możliwości realizowania własnych pomysłów. Poprzez przypominania i utrwalania nazw roślin z których pochodzą liście, ćwiczą pamięć i koncentrację oraz poszerzają zasób słownictwa. Ćwiczą umiejętności manualne poprzez delikatne obchodzenie się z zasuszonym materiałem przyrodniczym, estetyczne przyklejanie ich do kartki papieru,czy wykorzystanie innych materiałów do wykończenia pracy. Samodzielne wykonanie swojej pracy sprzyja rozwijaniu  wyobraźni i wyrażeniu swoich emocji, a także nadaje rangę dzieła sztuki. Prace dzieci były wyeksponowane w widocznym miejscu, na tablicy w holu przedszkola.


             


Temat: W poszukiwaniu złotego liścia.

Spacer po świeżym i rześkim  powietrzu wzmacnia mięśnie, podnosi odporność, poprawia krążenie, poprawia apetyt, dotlenia organizm. Szukanie najładniejszych okazów  pośród tak różnobarwnych liści wyostrza spostrzegawczość, oraz stymuluje narząd wzroku. Kolorowe liście zebrane przez dzieci będą zasuszone, a następnie będzie wykonana z nich praca artystyczna. Zbieranie liści kształtuje u dzieci umiejętność dokonywania wyboru elementów ładnych, estetycznych,  o dużych walorach plastycznych takich jak: ciekawe kształty, kolory, różna wielkość.


             

 

Grudzień 2018

Grudzień to miesiąc w którym wydawać by się mogło, że wszystko zapada w zimowy sen. To prawda, świat się zmienia i wygląda jak z bajki,  kiedy spadnie śnieg lub szron pokryje gałązki  drzew i krzewów. Warto się temu przyjrzeć!  A jeszcze Święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż...


Temat: Pachnące ozdoby świąteczne.

          Podczas wykonywania stroików z dostępnych materiałów w tym z gałązek iglastych dzieci rozwijają kreatywność i zdolności manualne. Ozdabiając pomarańcze  goździkami, uruchomiają zmysł powonienia. Intensywny zapach jest silnym bodźcem z otoczenia,              a unoszące się z powietrza aromaty olejków eterycznych wpływają na poprawę samopoczucia, pracę układu oddechowego, poprawę nastroju. Swobodna atmosfera w czasie zajęć sprzyja rozmowom, otwartości, wymianie doświadczeń i wrażeń. Sprzyja zacieśnianiu relacji koleżeńskich i poszanowaniu zdania innych osób.  Dzieci prezentują swoje prace, które mogą zabrać ze sobą do przyozdobienia swojego pokoju na Święta.

 
 
 
 
 

        
        


Temat: Zimowe spacery.

Spacer po mroźnym powietrzu (oczywiście w  odpowiednim ubraniu),  nie tylko dotlenia organizm i poprawia kondycję, ale również poprawia krążenie krwi, apetyt, wzmacnia odporność.                                                                                                                                 Podczas spaceru dzieci samodzielnie lub pod kontrolą nauczyciela zwracają uwagę na zjawiska, o których by nie pomyślały podczas zabawy w sali przedszkolnej (ćwiczymy spostrzegawczość). Spacer sprzyja wyciszeniu, uspokojeniu, obserwacji ptaków które pozostały z nami oraz zjawisk pogodowych choćby przykład płatków śniegu, które mają niepowtarzalne kształty, dlaczego tak szybko „znikają” po zetknięciu z dłonią, z czego powstają, co tworzą spadając na ziemię?                                                                                          
Po przyjściu do przedszkola swobodne rozmowy pozwalają dzieciom opowiadać o swoich doświadczeniach, dzielenia się swoimi wrażeniami, co ma szczególne znaczenie dla dzieci wstydliwych, zamkniętych w sobie. W takich sytuacjach mają szansę otworzenia się przed innymi, zaistnienia bez obawy skrytykowania przez innych.
 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!