Strona główna » TUS

TUS

Osoby prowadzące Trening Umiejętności Społecznych:

 • Barbara Polak
 • Wioletta Socha
 • Marta Dudzińska
 • Katarzyna Pala

________________________________________________________________________________

Trening umiejętności społecznych:

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Na czym polega?

Trening umiejętności społecznych to jedna z metod pracy wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki dzieci i dorosłych. Już sama nazwa powyżej wymienionej techniki terapeutycznej sugeruje to, na czym się ona skupia – trening umiejętności społecznych ma bowiem za zadanie poprawiać funkcjonowanie osób wśród innych ludzi. Tego typu zajęcia odbywają się w kilkuosobowych zwykle grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.

Obserwować zachowania innych ludzi jest stosunkowo łatwo, zdecydowanie trudniej jest już analizować to, jak sami się zachowujemy.

Jakie umiejętności mają podczas niego nabywać pacjenci?

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci mają być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. W tym celu podczas zajęć mają oni nabywać wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

 • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
 • dyskutowanie;
 • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
 • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
 • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
 • metody odmawiania;
 • nauczenie, jak pracować w grupie;
 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
 • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

Zastosowania treningu umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie przede wszystkim u młodszych dzieci. Dziećmi, którym może się przydać przebycie takiej terapii, są przede wszystkim te obarczone różnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Trening umiejętności społecznych bywa również zalecany dzieciom z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz u pacjentów z ADHD.

Biorąc pod uwagę sytuacje, w których stosowany bywa trening umiejętności społecznych, można już konkretniej opisać, do czego terapia ta miałaby doprowadzać.

Przykładowo u dzieci z autyzmem dzięki treningowi umiejętności społecznych dochodzić ma do lepszego nawiązywania przez nie kontaktu z innymi ludźmi – podczas terapii zwraca się im uwagę na doświadczane przez innych emocje, ale i pokazuje im istotność kontaktu wzrokowego w sytuacjach międzyludzkich. U pacjentów z fobią społeczną dąży się z kolei do tego, aby byli oni w stanie chociażby odnaleźć się w większej grupie ludzi, by potrafili zainicjować i brać udział w grupowej rozmowie, a jednocześnie by nie odczuwali oni przy tym lęku i dyskomfortu.

________________________________________________________________________________

Czas trwania treningu – cały rok szkolny 2020/2021

Częstotliwość zajęć – raz w tygodniu, 0,5 h.

Grupy:

 • Dzieci z grup I i II zakwalifikowane do treningu – prowadzące: Wioletta Socha, Barbara Polak
 • Dzieci z grupy III – prowadzące: Marta Dudzińska, Katarzyna Pala
 • Dzieci z grupy IV zakwalifikowane do treningu – prowadzące: Wioletta Socha, Barbara Polak

Szczegółowy grafik zajęć znajdziecie Państwo w zakładce: Plan zajęć dodatkowych.

________________________________________________________________________________