Strona główna » Świadczenia

Świadczenia

Świadczenia

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 17 stycznia 2020 r. stawka żywieniowa od dnia 1.02.2020 wynosi 8,50 zł

Numery kont do wpłat:

Żywienie dziecka w przedszkolu:
43 1030 1104 0000 0000 9313 6001

Nr konta do wpłat na Radę Rodziców:
w najbliższych dniach zostanie podany nowy numer konta

Płatności internetowe na konta winny być uiszczone do 15 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminową opłatę. O wyborze sposobu uiszczania opłat decydują rodzice (prawni opiekunowie)