Strona główna » Śpiewam, bawię się, rozumiem, mówię…

Śpiewam, bawię się, rozumiem, mówię…

Przedsięwzięcie edukacyjne grupa I

Autorzy: Magdalena Majewska

rok szkolny 2021/2022

Śpiewam, bawię się, rozumiem, mówię…

Język włoski dla przedszkolaków”.

Nauczanie języków obcych odgrywa szczególną rolę wśród innych form aktywności w przedszkolu. W szczególny sposób wpływa na wszechstronny rozwój osobowości, na jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, a jego zasadniczym celem, realizowanym na etapie nauczania w przedszkolu, jest wyposażenie dziecka w umiejętności ustnego komunikowania się z użytkownikami tego języka. Przy nauce języka obcego w przedszkolu dzieci poznają podstawowe słówka, rozumieją proste wypowiedzi, potrafią też wyrecytować proste wierszyki, zaśpiewać proste piosenki. Choć nie oznacza to jeszcze poprawnego porozumiewania się, to dzieci nabywają podstawy, dzięki którym w późniejszym okresie łatwiej im będzie w pełni język opanować. Najlepszą zaletą wczesnego początku nauki języka obcego jest fakt, że kojarzy się ona z zabawą, a więc czymś miłym.

Cele ogólne:

 • osłuchanie się z językiem włoskim poprzez śpiew, zabawę;
 • przyswojenie wybranych zwrotów podstawowych używanych na co dzień

Cele szczegółowe:

 • jest świadome swej przynależności do Europy;
 • potrafi prawidłowo wypowiadać poznane słowa, zwroty w jężyku włoskim;
 • potrafi zaśpiewać piosenką, powiedzieć wiersz po włosku.

Zadania do realizacji:

 • zwroty używane na co dzień
 • zwroty dotyczące określeń czasu
 • nazwy kolorów
 • zapoznanie się z tradycjami, zwyczajami bożonarodzeniowymi we Włoszech
 • Określenie wielkości
 • nazwy części ciała
 • nazwy zabawek
 • słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi
 • słownictwo dotyczące jedzenia
 • poznajemy członków rodziny
 • nazwy zwierząt

Data rozpoczęcia: 01.09.2021

Data zakończenia: 30.05.2022