Strona główna » Przedsięwzięcie „Przyjaciele Zippiego”

Przedsięwzięcie „Przyjaciele Zippiego”

Opracowane przez p. dyr. Dorotę Jarzębską

Przyjaciele Zippiego to program przygotowany specjanie dla małych dzieci z różnymi możliwościami i zdolnościami. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi probemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Prowadzony jest w szkołach i przedszkolach. Składa się z 6 części realizowanych w trakcie 24 spotkań, przez nauczyciela specjanie przeszkolonego i posiadającego zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Zapewne wiele razy usłyszysz o bohaterze o imieniu Zippi, który jest patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewcząt. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami, takimi jak: Rysowanie, odgrywanie rół, ćwiczenia i zabawy. Program przeznaczony jest szczególnie dla dzieci w wieku od pięciu do ośmiu lat, a doświadczenie wskazuje, że bardzo się on podoba.

Program uczy dzieci:

 • jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • jak słuchać uważnie
 • jak prosić o pomoc
 • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnienie
 • jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • jak mówić przepraszam
 • jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem
 • jak rozwiązywać konflikty
 • jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią
 • jak adaptować się do nowych sytuacji
 • jak pomagać innym.

W Programie Przyjaciele Zippiego nie mówimy dzieciom co mają robić. Zamiast tego zachęcamy je do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych rozwiązań. Zachęcamy dzieci, by szukały takich strategii, które nie tylko pomagają im samym, ale również uwzględniają dobro innych.

Program składa się z sześciu, poświęconych różnym zagadnieniom części, po cztery spotkania każda:

część 1- UCZUCIA

część 2- KOMUNIKACJA

część 3- PRZYJAŹŃ

część 4- ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

część 5- PRZEZWYCIĘŻENIE ZMIANY I STRATY

część 6- UMIEMY SOBIE RADZIĆ Z TRUDNOŚCIAMI

Niezależne badania ewaluacyjne przeprowadzone na losowo dobranej próbie pokazały, że po realizacji programu dzieci:

 • lepiej radzą sobie z trudnościami
 • mają większą samoświadomość
 • wykazują się większą empatią
 • częściej uruchamiają mechanizmy samokontroli
 • nawiązują lepsze relacje
 • mają lepsze wyniki w nauce.