Strona główna » PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „MAŁY PATRIOTA”

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „MAŁY PATRIOTA”

Opracowane przez p. dyr. Dorotę Jarzębską oraz nauczycielki grup III i IV:

Agatę Szczepańczyk, Agnieszkę Wróbel, Renatę Margas, Iwonę Pilińską i Justynę Ligmanowską

Edukacja regionalna w przedszkolu ma znaczenie dla zrozumienia przez dzieci w wieku przedszkolnym związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkuje również świadomość dzieci kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Uczy szanowania otaczającego świata i miłości do MAŁEJ OJCZYZNY”

Polska to najważniejsze słowo w słowniku każdego Polaka. Tak uczono nas, naszych rodziców i dziadków. Zatem i na nas spoczywa obowiązek przekazywania treści patriotycznych naszym dzieciom, podopiecznym i wychowankom.

Zaproponowane przez nas przedsięwzięcie ma temu służyć.

Zapraszamy wszystkich Rodziców do aktywnego w nim udziału.

Cele:

– kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

– uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz naszego regionu

– kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

– próby rozumienia doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych

– rozpoznawanie symboli narodowych

Planowane osiągnięcia dzieci: (dziecko)

– wie, kim jest patriota i stara się nim być

– zna i kocha swój kraj i swoje miasto

– rozpoznaje symbole narodowe

-zna ważne święta państwowe

– potrafi w postawie stojącej słuchać hymnu państwowego

Przedsięwzięcie realizowane jest w grupach starszych od października 2020r.

Obejmuje ono wykonanie kolejnych zadań takich jak:

  1. Polska – moja Ojczyzna

– Zapoznanie dzieci z nazwą naszego kraju i jego symbolami (Godło Polski, flaga, barwy)

– Zapoznanie z Hymnem Państwowym z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zachowanie odpowiedniej postawy jako wyrazu szacunku dla Ojczyzny i wszystkich Polaków.

– Zapoznanie z legendą o powstaniu Państwa Polskiego.

  1. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju jako sprzeciwu wobec wojen na świecie

– Zabawy integrujące grupę rówieśniczą

– Wykonanie pracy plastycznej „Gołąbek Pokoju” i zawieszenie ich na dużym sercu

– Spacer wokół przedszkola z białymi i niebieskimi balonami.

  1. Pasowanie na Starszaka połączone o obchodami Święta Niepodległości 11 listopada

– Recytowanie i słuchanie wierszy o tematyce patriotycznej

– Słuchanie i śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych i wojennych

– Wykonanie kotylionów i rozetek patriotycznych

– Utworzenie Pocztu Sztandarowego i jego udział w uroczystości

– Prezentacja filmu o Polsce

  1. Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej

– Nauka przez dzieci wierszy o Polsce i prezentowanie ich przed kolegami z sąsiedniej grupy

– Konkurs słowny – utrwalenie znaczenia słów: Ojczyzna, biało-czerwony, Orzeł Biały, Warszawa, Kraków, Częstochowa itd.)

– Nagrodzenie wszystkich dzieci medalem Małego Patrioty

  1. Moja Ojczyzna, moje miasto

– Wirtualny spacer po mieście

– Wycieczka w Aleje NMP w Częstochowie powiązane z oglądanie wystawy stałej w Ratuszu

– Konkurs na zdjęcie przedstawiające zabytki naszego miasta. Wykonanie fotografii dziecka na tle zabytków naszego miasta „Ja i………..”

  1. Galeria patriotyczna dzieci i ich Rodzin

– Wykonanie fotografii z symbolami narodowymi na stronę internetową przedszkola z okazji Święta Flagi 2maja