Strona główna » Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

Zajęcia są prowadzone w ramach godzin pracy przedszkola
przez Wiolettę Sochę i Barbarę Polak – Certyfikowane Terapeutki  Integracji Sensorycznej.

Integracja sensoryczna jest procesem, organizującym i koordynującym wszystkie docierające do mózgu informacje dopływające z ciała i z zewnątrz. Rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym. Od tego jak przebiega ten proces zależny jest przebieg rozwoju koordynacji ruchowej, planowania ruchu, percepcji słuchowej czy wzrokowej, mowy, czytania, pisania czy liczenia. Konsekwencją zaburzeń przetwarzania sensorycznego będą dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym i emocjonalnym dziecka.

Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę do wykonywania aktywności, które mają za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka.

Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej.

Aby terapia była w pełni efektywna, dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

Jeśli zachowanie Twojego dziecka budzi Twój niepokój zastanów się czy nie zauważasz u niego następujących objawów:


– nadmierna wrażliwość na bodźce zmysłowe: dotyk, wzrok, słuch, ruch
– zbyt niska wrażliwość na bodźce
– trudności z koncentracją uwagi
– zbyt niski lub wysoki poziom aktywności ruchowej
– trudności w koordynacji ruchowej
– impulsywność
– opóźniony rozwój mowy
– trudności w nauce
– opóźnienia w rozwoju ruchowym

W wyniku słabej integracji zmysłów, dziecko może mieć różnego rodzaju kłopoty w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku domowym jak i poza domem. Zaburzone współdziałanie zmysłów może objawiać się problemami w spostrzeganiu, zachowaniu, uczeniu się, wykonywaniu czynności precyzyjnych, czytaniu, pisaniu, aktywności ruchowej i funkcjonowaniu społecznym. Dziecko z zaburzeniami SI może zachowywać się dziwnie i niezrozumiale dla otoczenia.

Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednak objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli. Mogą to być:

– zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie)
– szybka męczliwość, niezgrabność ruchowa, słaba koordynacja ruchowa
– problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami
– nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu
– trudności w nauce czytania lub pisania, trudności w koncentracji
– unikanie zabaw grupowych, wycofywanie się z kontaktów społecznych
– trudności z wysłuchiwaniem poleceń
– problemy z nauką jazdy na rowerze
– unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie
– nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na dźwięki
– unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami
– unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku
– trudności w próbowaniu nowych potraw
– trudność w założeniu nowych ubrań
– zaburzenia mowy

Objawy, które mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej. Jeśli dziecko:

– unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, cierpi na chorobę lokomocyjną
– nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki
– jest ogólnie mówiąc niezgrabne ruchowo, często myli strony prawo-lewo
– ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową, z trudem zapamiętuje, jest nadwrażliwe na pewne dźwięki
– ma trudności w nauce czytania i pisania, pisze litery i cyfry z lustrzanym odbiciem
– jest nadpobudliwe ruchowo, ma trudności z koncentracją
– negatywnie reaguje na bodźce dotykowe, nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unika pewnych tkanin, nie lubi chodzić boso, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.