Strona główna » Innowacje

Innowacje

Przedsięwzięcie
grupa I

„Multimedialny świat zabawy i edukacji”

Przedsięwzięcie
grupa I

„Dziecko w świecie matematyki”

Innowacja
grupa III

„Umysły przyszłości”


Innowacja
grupa III

„‘Ladybirds play with English’ zabawa z językiem angielskim”

Innowacja
grupa II

„Moje miasto, mój dom”


Przedsięwzięcie
grupa III

Przedsięwzięcie
grupa III
grupa IV

„Mały patriota”

Innowacja
grupa I i IV

„Hortiterapia”

Innowacja
grupa IV

„Dziecko w świecie pisma”

Przedsięwzięcie edukacyjne
MPI 43


Innowacja pedagogiczna

„Przyjaciele Misia TUSa”

Innowacja pedagogiczna

„Metoda modyfikacji zachowań”

Innowacja pedagogiczna

„Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi”

Innowacja pedagogiczna

„Podajmy sobie ręce”