Strona główna » Innowacja grupa II

Innowacja grupa II

„Umysły przyszłości – uczę się, aby być, aby wiedzieć, świadomie działać, żyć wspólnie z innymi w sposób zrównoważony”

Autorzy : mgr Izabela Paryż , mgr Urszula Chrapońska, mgr Agnieszka Leszczyńska

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed obecną edukacją przedszkolną narodził się pomysł naszej innowacji pedagogicznej, która poprzez nowatorskie, globalne podejście do współczesnej edukacji wyposaży naszych wychowanków w rozległą wiedzę o kraju, świecie jego problemach, relacjach i zależnościach, poszerzy horyzonty myślowe i świadomość, rozwinie potencjał tkwiący w dzieciach i zaspokoi oczekiwania rodziców. Jest to edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR).

Innowacja pedagogiczna, obejmować będzie w roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy III zarówno w normie rozwojowej jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizując innowację pedagogiczną będziemy realizować 17 celów Zrównoważonego Rozwoju (m.in.głód na świecie, walka z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta, i społeczności, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość, tolerancja itp.).

Zdajemy sobie sprawę, że są to tematy trudne dla małego dziecka, abstrakcyjne, dalekie. Podane w ciekawy zabawowy sposób, oparte na doświadczeniu własnym, przeżywaniu, licznym eksperymentom i zabawom badawczym będą doskonałym sposobem na eksplorowanie świata, zdobywanie wiedzy o nim i sposobem na świetną zabawę w przedszkolu.

Wiodącym założeniem tej innowacji pedagogicznej jest kształcenie dzieci, aby od najmłodszych lat wyrastały na osoby tolerancyjne, otwarte na świat drugiego człowieka, mające różnorodną wiedzę z obszaru praw człowieka, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.