Strona główna » Spotkanie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Spotkanie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-23 czerwca 2023r.

w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie,

odbędą się spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,

który dokona oceny efektów podjętych wielospecjalistycznych działań w roku szk. 2022/23

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy Rodziców do odbioru Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Dyrektor i Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej