Strona główna » Wniosek o dyżur wakacyjny 2022

Wniosek o dyżur wakacyjny 2022

Przerwa wakacyjna w MPI nr 43 w roku szkolnym 2021/2022 będzie trwała od 18.07 do 31.07.2022r.
Zapisy na pozostałą część wakacji można składać od 9.05.2022r. do 31.05.2022r.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na wakacje będzie wniesienie zaliczki na wyżywienie w wysokości 8,50 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego w sposób
(wpłata na konto bankowe przedszkola 43 1030 1104 0000 0000 9313 6001), przy czym:

– w przypadku zapisania dziecka na lipiec w terminie do 24 czerwca br.,

– w przypadku zapisania dziecka na sierpień w terminie do 24 lipca br.

Brak zaliczki za wyżywienie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca i powoduje wykreślenie dziecka z listy.


Wniosek do pobrania umieszczamy poniżej: