Strona główna » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach Budżetu Obywatelskiego z dnia 22 lutego 2022 roku na wykonanie usługi: 

  • Zakup, dostawa i montaż sprzętu i pomocy wspomagających rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci – wewnątrz budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 43 w Częstochowie.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 3 oferty, z których 1 spełniła wymagania formalne.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy:
7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki
ul. Starego Dębu 7/3, 03082 Warszawa
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem:
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie
mgr Dorota Jarzębska