Strona główna » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach Budżetu Obywatelskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku na wykonanie usługi: 

  • „Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej (mat przerostowych) pod plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie”,
  • „Zakup i montaż zestawu placu zabaw” w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 43 w Częstochowie”.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły łącznie 3 oferty, z których 3 spełniło wymagania formalne.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru Wykonawcy:
Baby Cam Paweł Chodkowski
Reguły, ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice
Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem:
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie
mgr Dorota Jarzębska