Strona główna » Projekt BohaterON

Projekt BohaterON

   Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu BohaterON. Projekt ma na celu upamiętnianie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.  

Opis z realizacji projektu; 
1.Prezentacja multimedialna „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” połączona z rozmową
nt. Akcji BohaterON (upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego). 
Ponadto rozmowa z dziećmi o zagrożeniu jakie niesie ze sobą wojna (zasugerowanie dzieciom wyobrażenia sobie momentu, kiedy ktoś wygania je z domu pozbawiając wszystkiego). 
Wyjaśnienie przedszkolakom -dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie.                                         
2. Praca plastyczna ” Mur ze znakiem „Polski walczącej” (wyjaśnienie symboliki).
Zabranie prac do domu w celu podzielenia się swoją wiedzą z rodzinami).                                         
3.Wykonanie kartki dla Powstańców-praca zbiorowa. Dzieci wycinają serduszka białe i czerwone, które utworzą wspólną kartkę. (Kartka została wysłana do Fundacji Sensoria).        
4.Odwiedzenie grobów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy poległych w ll Wojnie Światowej.     
5.Zapalenie zniczy na grobie-pomniku „Skrzydła Pamięci” upamiętniającym bohaterów wojennych, którzy polegli podczas wojny, a nie mają grobów).