Strona główna » Człowiek orkiestra w przedszkolu

Człowiek orkiestra w przedszkolu

Dnia 8.11.2021 r. odbędzie się audycja muzyczna w wykonaniu Wiesława Pyzalskiego, absolwenta Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. J.Kochanowskiego w Kielcach oraz członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie.

Grupa I i II – godz. 9.00

Grupa III i IV – godzina 10.00

W programie:

 • kazobo kazobie (instrument dęty)
 • pianino cyfrowe (instrument elektryczny klawiszowy)
 • dzwonki naciskane (instrumenty perkusyjne melodyczne)
 • bum-bum rurki (instrumenty perkusyjne melodyczne)
 • grzechotki drewniane, krowi dzwoneczek, tamburyna, kastaniety, marakasy (instrumenty perkusyjne niemelodyczne)
 • dzwonki chimesy, gwizdek

Wysłuchanie trzech piosenek wykonanych jednocześnie na wszystkich wymienionych wyżej instrumentach: „Jestem sobie przedszkolaczek”, „Wesołe przedszkole”, „Kolorowe kredki”.

Wysłuchanie utworów muzyki poważnej.

Pokazywanie fonogestyką i śpiewanie podstawowych dźwięków gamy.

Zapoznanie z wartościami rytmicznymi nut.

Wykonanie przez przedszkolaków prostych melodii na dzwonkach naciskanych i bum-bum rurkach.

Wysłuchanie piosenek „Dbaj o zęby” i „Uwaga! Czerwone światło”.

Cele kształcące i dydaktyczno-wychowawcze:

Audycja:

 • uczy właściwego zachowania w przedszkolu
 • informuje jak dbać o czystość i porządek
 • zapoznaje z kolorami podstawowymi i pochodnymi do malowania
 • mówi o przestrzeganiu higieny zdrowia
 • uczy zachowania na przejściu dla pieszych
 • zapoznaje z dźwiękami gamy oraz wartościami nut
 • pobudza do aktywności muzycznej
 • pokazuje możliwości interpretacyjno-wykonawcze
 • uczy właściwej postawy, skupienia uwagi przy percepcji muzyki artystycznej
 • zapoznaje z różnymi instrumentami muzycznymi.