Strona główna » Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Drodzy Państwo,

informujemy, że od dnia 1.09.2021 następuje zmiana dotycząca wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

5 pierwszych godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne, każda kolejna godzina, powyżej 5 bezpłatnych, naliczana jest w wysokości 1 zł.

Nie dotyczy dzieci 6-letnich.

UCHWAŁA NR 577.XLII.2021 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 8 kwietnia 2021r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, oraz koniecznością przestrzegania przez placówkę wytycznych MEN i GIS dotyczących funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID-19, przypominamy o najważniejszych zasadach, które mają na względzie dobro i zdrowie zarówno Państwa, Państwa dzieci, jak i personelu pracującego w placówce:

  • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.
  • dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
  • na placówce, w jednym czasie, może przebywać max. 4 rodziców.

Organizacja pracy przedszkola nadal podlega reżimowi sanitarnemu.