Strona główna » Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

w okresie wakacyjnym Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie pracuje w terminie od 19.07.2021 do 31.08.2021r. w godzinach 6:30-16:30 (uwzględniając czas na dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń).

Przerwa wakacyjna w okresie 01-16.07.2021r. Zapisy  tylko dla dzieci uczęszczających do placówki macierzystej.

Opieka w okresie wakacji dotyczy dzieci obojga rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który samotnie wychowuje dziecko i we wskazanym terminie nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Zapisując dziecko rodzic automatycznie wyraża zgodę na pobyt w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Rodzice zapisują dzieci poprzez złożenie wniosku w siedzibie placówki w terminie od 05.05.2021r. do 28.05.2021r. (wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane) wskazując termin oraz rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu (łącznie z godzinami pobytu dziecka w placówce).

Wzór wniosku o opiekę na czas wakacji można pobrać na stronie.

Rodzice dzieci przyjętych zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji żywieniowej oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola (w przypadku zmiany danych). Naliczoną kwotę za żywienie za okres wakacji zgodnie z otrzymanym drukiem, rodzice  wpłacają  na konto przedszkola w terminie do  24 czerwca 2021.

Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy na czas wakacji oraz ograniczoną ilością miejsc, prosimy rodziców o przemyślane deklaracje dotyczące terminu pobytu dziecka w przedszkolu.