Strona główna » Projekt „KLON”

Projekt „KLON”

KLON Centrum Terapii dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie

Prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie

Z A P R A S Z A

do uczestnictwa w projekcie poprawiającego jakość i sprawność życia

Dla kogo:

dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat zamieszkałych na terenie miasta Częstochowa i powiatu częstochowskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Formy wsparcia (100% bezpłatne):

1. Diagnoza

2. Terapia logopedyczna

3. Biofeedback

4. Terapia doświadczeń – sala doświadczeń świata

5. Terapia behawioralna.

6. Terapia ręki

7. Trening umiejętności społecznych

8. Terapia psychologiczna

9. Rehabilitacja dziecięca

Cel projektu:

poprawa jakości życia i sprawności dzieci i młodzieży, poprzez wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu oraz stymulację ich rozwoju

Miejsce realizacji:

Centrum INTEGRA, ul. Nowowiejskiego 14 w Częstochowie

Termin realizacji:

do 31.03.2024r.*

Rekrutacja:

1. Osobiście od 26 kwietnia 2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13

Centrum INTEGRA, ul. Nowowiejskiego 14 w Częstochowie

2. Poprzez stronę https://psoni.czest.pl/klon-rekrutacja/ i przeslanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: integra@psoni.czest.pl  

Szczegółowe Informacje udzielane są pod nr tel. +48 695 765 201, w godz. 7.00-15.00 w dni powszednie

Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.