Strona główna » Nauka zdalna

Nauka zdalna

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem MEN, na wniosek rodzica, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w przedszkolu w formie stacjonarnej. Na wniosek rodzica mogą także realizować zajęcia rewalidacyjne.

Z wyrazami szacunku:

Dyrektor

Dorota Jarzębska