Strona główna » Muzyka jest wszędzie

Muzyka jest wszędzie

Temat: Na pięciolinii

  • Pięciolinia – podstawowy element pisma nutowego dla zapisu dźwięków . Składa się z pięciu poziomych, równoległych linii oraz pól pomiędzy tymi liniami.

Na pięciolinii, nad nią i pod nią umieszcza się również wszystkie pozostałe elementy notacji muzycznej.

  • Nuta– znak graficzny dźwięku muzycznego, określający jego wysokość i czas trwania.
  • Klucz wiolinowy (zwany również kluczem skrzypcowym) – znak graficzny umieszczany na drugiej linii pięciolinii
  • Poćwiczmy małą motorykę:

Na drugą linię kropla wskoczyła

i ze ślimaczkiem w prawo tańczyła.

Potem z łabędziem w górę leciała,

w dół lądowała i kluczyk złapała.

Dodatkowe zadanie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także dla dzieci chętnych. Ćwiczenia wspomagają rozwój spostrzegawczości oraz koncentracji. Krótkie przypomnienie odnośnie pojęć matematycznych tj. mniejszy, większy. Zapraszam do wykonania krótkich zadań.