Strona główna » Religia

Religia

Dzień: 04.03.2021

Szczęść Boże

Witam was, na samym początku pomódlcie się modlitwą :

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Zabawa „Co słyszysz?” – Podczas zabawy dziecko ma zamknięte oczy. Rodzicu Ty kolejno odtwarzasz dźwięki różnych odgłosów

Odgłos ptaków https://www.youtube.com/watch?v=XdlIbNrki5o

Odgłos zwierząt https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

Można wydać dźwięk stukając w drzwi, klaszcząc w dłonie, szeleszcząc papierem itp.

Podsumowanie zabawy

Zamknięte oczy nie przeszkodziły dziecku w tym, aby usłyszeć wiele różnych dźwięków. Nie widziałeś/aś ale słyszałeś/aś dźwięki.

Jezusa też możemy usłyszeć, chociaż Go nie widzimy.

  • Co widzimy na obrazku? (księdza)
  • Co robi ksiądz? (czyta)
  • Jak nazywa się księga, z której czyta? (Pismo Święte)
  • Dlaczego Pismo Święte jest najważniejszą książką?
  • O kim możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego?

Czytając Pismo Święte lub słuchając jego słów, możemy dowiedzieć się o życiu Pana Jezusa, Maryi i Apostołów. Pan Jezus nauczał ludzi o Bogu, mówił im, jak mają postępować, a oni chętnie słuchali Jego słów. Nauka Pana Jezusa jest spisana w Piśmie Świętym, w księgach zwanych Ewangelią. Tych, którzy ją spisali, nazywamy Ewangelistami.

  • Gdzie można usłyszeć naukę Pana Jezusa?

Ewangelia jest zawsze czytana podczas Mszy Świętej. Wtedy to sam Pan Jezus przemawia do nas. Należy więc uważnie, w skupieniu i postawie stojącej wysłuchać tych słów.

  • Jak należy słuchać słów Ewangelii?

Po przeczytaniu Ewangelii kapłan mówi: „Oto słowo Pańskie”. Odpowiadamy: „Chwała Tobie Chryste”

Pismo Święte

„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”

Błogosławieni to inaczej szczęśliwi.

  • Kogo Pan Jezus nazywa szczęśliwymi?

Gdy słuchamy słów Bożych w kościele lub na katechezie, stoimy.

Jest to postawa szacunku dla słów Pana Jezusa. Mówią o tym słowa wiersza.

Pismo Święte, Księga święta,

każde dziecko to pamięta.

Słowo Boże tam spisane,

Kto je słucha, niechaj wstanie.

Sam Pan Jezus mówi z nieba

jak na ziemi żyć nam trzeba.

Byśmy wszyscy w niebie byli,

Szczęściem wiecznym się cieszyli.