Strona główna » Kontrakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Kontrakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Kontrakt na usługi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zawarty pomiędzy

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2, a Miejskim Przedszkolem Integracyjnym Nr 43

w Częstochowie, na okres roku 2020/2021.

Diagnozowanie dzieci

Diagnozowanie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

Specjalistyczna diagnoza indywidualna:
psychologiczna, logopedyczna dzieci na terenie poradni.

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

A. Prowadzenie terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz ich rodzin
B. Mediacje rodzinne na terenie poradni (w zależności od sytuacji epidemicznej)
C. Interwencja kryzysowa dla rodziców na terenie poradni (w zależności od sytuacji epidemicznej)

Terapia indywidualna/ grupowa dla dzieci/ terapia rodzin.