Strona główna » Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKI

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

MÓJ ULUBIONY MIŚ”.

Cele konkursu:

– rozbudzanie wyobraźni;

– rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej dzieci;

– ćwiczenie sprawności manualnej;

– twórcze organizowanie czasu wolnego.

Regulamin konkursu:

– udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-4
– dowolna technika wykonania pracy ( mile widziane techniki mieszane) z wyłączeniem materiałów sypkich ( kasza, ryż, itp.)

Czas trwania konkursu i przebieg konkursu:
– podpisane prace ( imię i nazwisko dziecka, grupa ) należy składać do 03.12.2020 r. u wychowawców grup.

Komisja konkursowa oceniać będzie:
– zgodność pracy z tematem konkursu;
– pomysłowość oraz oryginalność;
– samodzielność wykonanej pracy.

Organizatorzy konkursu:

Magdalena Majewska
Marta Dudzińska