godło Urząd Miasta Częstochowa OMEP BIP

 

Ogłoszenie

Dnia 18.02.2020r. (wtorek) o godz.16.30 odbędzie się półroczne

zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy !!!


 

DRODZY RODZICE I NAUCZYCIELE!
 

Zwracamy się z wielką prośbą o pomoc!

Nasz 4-letni syn Michałek Sojda z przedszkola MP 12 w Częstochowie zmaga się z ciężką chorobą. Chłopiec ma na powiece rozwijającego się mięsaka embrionalnego złośliwego. Michałka czeka długie, kosztowne leczenie i terapia.
Czas gra ogromną rolę  w tym przypadku. 
Prosimy rodziców o wsparcie. Pomóżmy wrócić Michasiowi do zdrowia, by mógł cieszyć się zabawą z innymi dziećmi i powrotem do domu.

Wejdź na stronę www.zrzutka.pl. Wybierz opcję Szukaj i wpisz: Pomóżcie nam w leczeniu Michasia!

Akcja trwa do 02.03.2020!

 

Dyrektor, Nauczyciele, Personel i Dzieci

z MP nr 12 im. I. Szewińskiej

w Częstochowie
ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
 
z dnia 17 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia w ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 106 oraz art. 29 ust. 3, w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr k/15/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy (z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:
 
§ 1.
 
W zarządzeniu nr 1972.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 2 ust. 1otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się jednolitą stawkę dzienną za posiłki we wszystkich prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i działających dłużej niż 5 godzin oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, która wynosi 8,50 zł.”
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne.
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
 § 4.
 
Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
 

Ogłoszenie
Prosimy Rodziców o wstrzymanie się
z wpłatami na Radę Rodziców
z powodu zmiany banku i nr konta
Ogłoszenie

      W roku szkolnym 2019/20 w naszym przedszkolu odbywać się będą zajęcia z cyklu:
„ Fizyka dla SMYKA” W dniach:
                   10.01.2020 – 9.00 zł
                   27.03.2020 – 9.00 zł
                   22.05.2020 – 6.00 złInformacja
Informujemy, iż nasze Przedszkole otrzymało pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza. Każda grupa otrzymała jeden oczyszczacz.  Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków
Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
                                       
 

OFERTA DLA RODZICÓW
 SZKOLENIA ORGANIZOWANE DLA RODZICÓW NA TERENIE PORADNI NR 2
ul. Kosmowskiej 5 Częstochowa
ZAPISY WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ TEL. 34 /362 24 24;  739 212 739
 
 
 
TEMATYKA ZAJĘC:
 
 
 
RODZAJ ZAJĘĆ
 
Grupa odbiorców
 
TERMIN REALIZACJI
 
Realizatorzy
 
Najczęstsze błędy wychowawcze i ich
konsekwencje.
 
Prelekcja
 
Rodzice dzieci przedszkolnych
i szkoły podstawowej
klasy I-III
 
 
28.11.2019r. godz.17.00
             oraz
26.03.2020r. godz.17.00
 
S. Tłustochowicz
M. Sztencel
 
Gotowość szkolna.
 
Prelekcja
 
Rodzice dzieci realizujących
roczne przygotowanie
przedszkolne
 
19.03.2020r. godz.17.00
             oraz
16.04.2020r. godz.17.00
 
 
M. Adler
 

 
Propozycje firm ubezpieczeniowych
 
Marzena Zemła
602 409 648

 
bezpieczny.pl- www.bezpieczny.pl
Alicja Kardas
791 666 863

Pzu - www.pzu.pl

                                             Mamo idę do przedszkola 

 

-Mamuś wstajemy. Załóż mi proszę wygodne dresy i kapcie, których nie będę musiał wciskać na siłę.

Zostaw w szatni coś na przebranie wiesz, czasem łyżka tańczy w zupie czasem żal zostawić w sali zabawki

i ...toaleta tak daleko wydaje się wtedy.

Mamuś wiem, że moje pójście do przedszkola przeżywasz bardziej niż ja .Jestem twoim skarbem,

kruszynką,maluszkiem,żabką,księżniczką,misiaczkiem...

Mamciu muszę ci powiedzieć, że nam obojgu będzie trudno się rozstać.

Ale tylko na początku, kilka dni no może kilka,kilka...

I wiesz co mamciu ? może przyjść mi do głowy (najczęściej w przedszkolnej szatni) kurczowe trzymanie się twojej nogi ,

trzymanie twoich rąk,błaganie żebyś mnie nie zostawiła,nie porzucała nie odchodziła beze mnie !

Mamusiu bądź silną kobietą - twoja siła ducha pomoże mi oswoić się z nową sytuacją.

Dokonałaś dobrego wyboru! Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego rozwoju wśród rówieśników .

Zobaczysz jeszcze zaskoczę cię wierszykiem wypowiedzianym z pamięci ...piosenką zaśpiewaną dla ciebie...

rysunkiem o naszej miłości...samodzielnie ubranymi spodenkami...

a może nawet uświadomię sobie że sprzątanie po zabawie, to nie taki diabeł straszny.

Dzięki tobie mogę nauczyć się tego wszystkiego w przedszkolu.

Tylko musisz wierzyć we mnie - będzie dobrze bądź dzielna .

Nie płacz za mną w pracy i w drodze do niej - nie robisz mi krzywdy .

Nie żegnaj się ze mną zbyt długo przed wejściem do sali.

Ukochaj mnie najmocniej,najmocniej,najmocniej na ucho szepnij, że kochasz,że wrócisz i...idź odważnie .

Nie zastanawiaj się czy dobrze zrobiłaś oddając mnie do przedszkola - ty mnie nie oddajesz ty mnie rozwijasz .

Nie przerażaj się moim płaczem podczas pierwszych dni - w ten sposób chcę ci powiedzieć ,że będę tęsknił , że cię kocham ...

a ty swoją mądrością , rozsądkiem i konsekwencją naucz mnie proszę czekać na ciebie ze spokojem w moim małym serduszku ,

a obiecuję ci że za jakiś czas będę ciągnął cię za rękę do moich przedszkolnych przyjaciół ...

wszyscy potrzebujemy czasu na odwagę ...

 

                                    

 

 

     Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zbiórce plastikowych nakrętek  dla  Oli ,
która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo - rdzeniową . Chorobie tej towarzyszy niedowład nóżek, zwichnięte biodra, końsko - szpotawe stopy, wodogłowie, pęcherz neurogenny. Akcja prowadzona jest przez stowarzyszenie "Podaj dalej".